Fakta

Sted:
VID Oslo
VID Stavanger
Studietype:
Høyere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av VID vitenskapelige høgskole

3. februar 2023.

Om studiet

Jobber du med mennesker og ønsker å utvide din kompetanse på områder som familieterapi, relasjonsarbeid, nettverksarbeid, veiledning eller konflikthåndtering? Da kan vår klinisk profesjonsbaserte videreutdanning være noe for deg. Målgruppene for studiet er profesjonsutøvere som arbeider med barn, unge, eldre, enkeltpersoner, par, familier og grupper innen familievern, barnevern, nav, psykisk helsevern, rusfeltet, pedagogiske institusjoner og helseinstitusjoner, veiledning i ulike sammenhenger og personal- og organisasjonsarbeid.

Videreutdanning, 60 studiepoeng, samlingsbasert på deltid.

Studiets oppbygging

Videreutdanningen er på deltid og undervisningen er samlingsbasert med selvstendig arbeid mellom samlingene. Studiet går over 2 år med 2 samlinger pr. semester, til sammen 8 samlinger. Studentene plasseres i faste klasser på 25-30 studenter. All undervisning er obligatorisk. Studiet er nært knyttet til studentens egen praksis ved at det er krav til at studentene har veiledning og praksis gjennom hele studiet.

Studiet er delt inn i to studieretninger: Systemisk praksis og systemisk par- og familieterapi. Studentene velger studieretning ved opptak. Valg av studieretning er knyttet til studentenes egen praksis i studietiden, det vil si at studentenes praksis må oppfylle krav til innhold i valgte studieretning.

Studieretning 1: Systemisk praksis

Praksis foregår i ulike typer arbeid som rådgivning og veiledning, gruppeledelse, teamarbeid, nettverksarbeid, organisasjonsarbeid, pedagogisk arbeid, kompetanseutvikling og ulike former for krisehåndtering, støttesamtaler, tilrettelegging, bistand- og pårørendearbeid, med barn, unge, eldre, enkeltpersoner, foreldre, familier og grupper.

Studieretning 2: Systemisk par- og familieterapi

Praksis foregår i terapi og terapeutisk arbeid med barn, unge, eldre, enkeltpersoner, par, foreldre, familier og grupper.

Studentene gjennomfører minimum 320 timer praksis og har 320 timer veiledning i løpet av studietiden. Utgifter til veiledning kommer i tillegg til studieavgiften.

Emner

  • Grunnlagsforståelse
  • Faglige tilnærminger
  • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis

Opptakskrav

Se opptakskrav på studiesiden.

Opptaksinformasjon

Studiet har oppstart i Oslo hvert år og i Stavanger annethvert år.

Det søkes direkte til høgskolen.

Søknadsfrist: 15. april

Videre studier

Ved fullført videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis (60 studiepoeng), kan du søke om plass fra og med 3. studieår på masterprogrammet.

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning

Alle utdanninger innen