Fakta

Sted:
Campus Porsgrunn
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 31.40 (primær)
  • 46.70 (ordinær)
Studieplasser: 85
Søknadskode (SO): 222060

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Sørøst-Norge

13. februar 2023.

Om studiet

Som vernepleier hjelper du mennesker med ulike funksjonsvansker, for at de skal mestre sitt dagligliv best mulig. Det er stort behov for flere vernepleiere.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor studium

Alle utdanninger innen