Fakta

Sted:
Campus Porsgrunn
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 31.40 (primær)
  • 46.70 (ordinær)
Studieplasser: 85
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 222060

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Sørøst-Norge

.

Om studiet

Som vernepleier hjelper du mennesker med ulike funksjonsvansker med å mestre hverdagen og fremme deres rettigheter.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor studium

Alle utdanninger innen