Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er blant Noregs nyeste universitet! Vi er det fjerde største av Norges ti universitet med over 18.000 studenter. Vi tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsretta utdanning, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Som student hos oss har du fleire valgmuligheter med heiltids-, deltids-, og nettbaserte studietilbud. I tillegg tilbyr vi en rekke etter- og vidareutdanninger.

USN har om lag 18.000 studenter og 1600 ansatte, og består av åtte studiesteder:

Universitetet i Sørøst-Norge

Telefon: 31 00 80 00

Studiesteder:

  • Campus Drammen
  • Campus Kongsberg
  • Campus Ringerike
  • Campus Vestfold
  • Campus Bø
  • Campus Notodden
  • Campus Porsgrunn
  • Campus Rauland
  • Nettstudier
  • Annet sted

Utdanningstilbud

Det er 212 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Anestesisykepleie Master og høyere Campus Vestfold
Anestesisykepleie (innpass), deltid Master og høyere Campus Vestfold
Arkitektonisk lysdesign Bachelor og høgskolekandidat Campus Kongsberg GENS Alle Alle
Avansert klinisk allmennsykepleie, deltid Master og høyere Campus Drammen
Barnehagelærer Bachelor og høgskolekandidat Campus Drammen GENS Alle Alle
Barnehagelærer Bachelor og høgskolekandidat Campus Porsgrunn GENS Alle Alle
Barnehagelærer Bachelor og høgskolekandidat Campus Vestfold GENS Alle Alle
Barnehagelærer Bachelor og høgskolekandidat Campus Notodden GENS Alle Alle
Barnehagelærer, deltid Bachelor og høgskolekandidat Campus Vestfold GENS Alle Alle
Barnehagelærer, deltid Bachelor og høgskolekandidat Campus Notodden, Nettstudier GENS Alle Alle
Barnehagepedagogikk for andre enn barnehagelærere, deltid Årsenhet og kortere Campus Notodden
Barnevern Bachelor og høgskolekandidat Campus Porsgrunn GENS 37.70 47.10
Barnevernsarbeid, deltid Master og høyere Campus Porsgrunn
Blues Årsenhet og kortere Campus Notodden USNBLU Alle Alle
Bærekraftsledelse Master og høyere Campus Bø
Creative Systems Design Årsenhet og kortere Campus Kongsberg
Design i nye medier Årsenhet og kortere Campus Notodden, Nettstudier GENS Alle 52.50
Design, kunst og håndverk Master og høyere Campus Notodden, Nettstudier
Design, kunst og håndverk, deltid Master og høyere Campus Notodden, Nettstudier
Digital mediedesign Årsenhet og kortere Campus Notodden, Nettstudier GENS Alle 60.00