Fakta

Sted:
Campus Bø
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 222605

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Sørøst-Norge

24. april 2024.

Om studiet

Biologisk mangfold, klima og miljøgifter får stadig større oppmerksomhet. På årsstudium i natur og miljø får du basiskunnskap om selve naturen og om menneskets plass i naturen.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium

Alle utdanninger innen