Fakta

Sted:
.usn.no
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstøttet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • 38.30 (ordinær)
Studieplasser: 60
Søknadskode (SO): 222366

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Sørøst-Norge

13. februar 2023.

Om studiet

Få innsikt i utviklingen av politiske, filosofiske, religiøse og estetiske idéer og tanker fra antikken til moderne tid. Studiet gir deg en breddekunnskap som er nyttig innen mange arbeids- og samfunnsområder.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium