Fakta

Sted:
Nettstudier
Studietype:
Enkeltemne
Studieform: Nettstudium
Studiepoeng:
30
Søknadsfrist: 30. juni

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Sørøst-Norge

.

Om studiet

Studiet er en videreutdanning for lærere som har lite eller ingen formell utdanning i engelsk ut over videregående skole. Det tar sikte på å dyktiggjøre lærere for arbeid med engelsk på 1.- 7. trinn.


Vi har ledige studieplasser. Opptak foretas fortløpende til studiet er fulltegnet. Søkere som tas opp til ledige plasser får en gratis studieplass, men vil ikke få vikar-/stipendordning fra Udir. 

Studietilbudet er en del av Utdanningsdirektoratets satsing på videreutdanning for lærere. 

Undervisning og samlinger

Studiet er 100% nettbasert og gjennomføres i webkonferansesystemet Zoom. 
Les mer om digitale verktøy og nettundervisning. 

Vi vil ha et digitalt klasserom i Canvas der fagstoff blir lagt ut. Studiet baserer seg på individuelt arbeid med dette, men også på klasse- og gruppediskusjoner og utprøving av undervisningsopplegg på egen skole.

Studiet omfatter ulike typer muntlige og skriftlige arbeidskrav, der praksisbasert refleksjon og kompetansedeling står sentralt. 

Det forventes at studentene selv organiserer kollokviegrupper eller andre former for samarbeid. Utprøving av ny faglig og fagdidaktisk kunnskap og kunnskapsdeling i eget kollegium vil være en del av dette.

Det blir 5 obligatoriske nettsamlinger i høstsemesteret og 4 i vårsemesteret. 

Studentene kan ønske seg gruppe (tidspunkt) for nettsamlingene. Dette gjøres i søknadsregistreringen ved USN. Det kan velges mellom følgende tidspunkt:
Gruppe A, torsdager kl. 10 – 12 
Gruppe B, torsdager kl. 13 – 15
Gruppe C, fredager kl. 10 – 12 

Samlingsukene for høsten 2024:
Nettsamlingene for høsten gjennomføres i uke: 36, 39, 42, 44 og 46.

Det gjøres ikke opptak av nettsamlingene.

Oversikt for våren 2025 kommer i høstsemesteret 2024.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsatt i skolen. 

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller kravet til engelskkunnskaper.

Opptak gjennom Utdanningsdirektoratet (Udir)

Du må først søke via arbeidsgiver og Udir. Søkeknappen på denne nettsiden tar deg til Udir og søkeportalen der. 

1. februar: Åpnes for søking hos Udir.
1. mars: Søknadsfrist hos Udir.
15. mars: Skoleeier har behandlet søknaden
1. mai: Skoleeier har tilgang til resultatet og skal informere søker   

Søkere som har fått tildelt studieplass via Udir blir kontaktet av USN med informasjon om videre søkeprosess. Det endelige opptaket blir gjort av universitetet innen utgangen av mai.

Dersom vi har ledige plasser åpnes det for søking til disse 1. juni. Opptak foretas fortløpende til studiet er fulltegnet. Søkere som tas opp til ledige plasser vil ikke få vikar-/stipendordning fra Udir. 

Opptaksinformasjon

Studiet er søkbart fra 01.06.2024 til 30.06.2024.