Fakta

Sted:
Campus Vestfold
Studietype:
Enkeltemne
Studieform: Nettstøttet
Studiepoeng:
30
Søknadsfrist: 30. juni

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Sørøst-Norge

.

Om studiet

Er du ansatt i skolen på 1-7. trinn og ønsker mer formell kompetanse i å undervise i begynneropplæringen på 1-4 trinn? Fra høsten 2024 tilbyr vi et nett- og samlingsbasert studium med fokus på barns språk- og begrepsutvikling i overgangen mellom barnehage og skole. Studiet inneholder to 15 studiepoengsemner med avsluttende vurdering etter hvert semester.

 

Vi har ledige studieplasser. Opptak foretas fortløpende til studiet er fulltegnet. Søkere som tas opp til ledige plasser får en gratis studieplass, men vil ikke få vikar-/stipendordning fra Udir. 

Innhold

Hvert emne innehar lik fordeling av studiepoeng mellom fagene pedagogikk, norsk og matematikk.

Hvert emne er bygget opp av 3 moduler med ett arbeidskrav til hver modul.

Emne 1 har modulene (se aktiv lenke til plan)

  • «Fra barn til elev» 
  • «Lekens rolle og betydning»
  • «Begynneropplæringsdidaktikk» 

Emne 2 har modulene (se aktiv lenke til plan)

  • «Tidlig innsats»
  • «Profesjonsfaglig digital kompetanse i begynneropplæringen» 
  • «Tverrfaglige tema i begynneropplæringen»

Samlinger og undervisningsdager

Høst 2024

3 dager på campus Vestfold  4-6 september uke 36 
Nettsamling torsdag fra kl.09.00 til kl.15.00 uke 38
Nettsamling torsdag fra kl.09.00 til kl.15.00 uke 39
Nettsamling torsdag fra kl.09.00 til kl.15.00 uke 42
Nettsamling torsdag fra kl.09.00 til kl.15.00 uke 43
Nettsamling torsdag fra kl.09.00 til kl.15.00 uke 44
Nettsamling torsdag fra kl.09.00 til kl.15.00 uke 45
Nettsamling torsdag fra kl.09.00 til kl.15.00 uke 46
Nettsamling torsdag fra kl.09.00 til kl.15.00 uke 47

Med forbehold om endring

Vår 2025 

3 dager på campus Vestfold 15-17 januar uke 3
Nettsamling torsdag fra kl.09.00 til kl.15.00 uke 4
Nettsamling torsdag fra kl.09.00 til kl.15.00 uke 5
Nettsamling torsdag fra kl.09.00 til kl.15.00 uke 6
Nettsamling torsdag fra kl.09.00 til kl.15.00 uke 7
Nettsamling torsdag fra kl.09.00 til kl.15.00 uke 11
Nettsamling torsdag fra kl.09.00 til kl.15.00 uke 12
Nettsamling torsdag fra kl.09.00 til kl.15.00 uke ?
Nettsamling torsdag fra kl.09.00 til kl.15.00 uke ?

Med forbehold om endring

Opptakskrav

Godkjent grunnskolelærerutdanning, allmennlærerutdanning eller praktisk-pedagogisk utdanning. Søkere som får studieplass, må være tilsatt i skolen

Søkere med utenlandsk lærerutdanning må ha fått denne godkjent av Utdanningsdirektoratet. Se  www.nokut.no for mer informasjon om godkjenning av utenlandsk lærerutdanning.

Søkere med utenlandsk bakgrunn må dokumentere norsk- og engelskkompetanse i henhold til kravene for generell studiekompetanse (samordnaopptak.no).

Opptaksinformasjon

Studiet er søkbart fra 01.06.2024 til 30.06.2024.