Fakta

Sted:
Campus Drammen
Studietype:
Enkeltemne
Studieform: Samlingsbasert
Studiepoeng:
15
Søknadsfrist: 15. august

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Sørøst-Norge

17. november 2023.

Om studiet

Dette er et nasjonalt videreutdanningstilbud til ledere i barnehager og skoler som har gjennomført styrer- eller rektorutdanning. Emnet skal bidra til kompetanse i ledelse av arbeid for å fremme et trygt og godt psykososialt miljø, herunder forebygging og håndtering av mobbing og andre krenkelser.

Undervisning og samlinger

Utdanningsmodulen består av totalt  8 samlingsdager; to samlinger à to dager fordelt på to semester (høst og vår). Alle undervisningsdager er fra 9-15

  • Uke 36: 5. og 6. september
  • Uke 44: 31. 10 og 1. 11
  • Uke 7: 13. og 14. 2
  • Uke 16: 16. og 17. april

Eksamen tirsdag 14.5. 2024.

Endringer kan forekomme

Opptaksinformasjon

Studiet er søkbart fra 06.02.2023 til 15.08.2023.