Fakta

Sted:
Campus Drammen
Studietype:
Enkeltemne
Studieform: Samlingsbasert
Studiepoeng:
15
Søknadsfrist: 16. april

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Sørøst-Norge

12. april 2024.

Om studiet

Dette er et nasjonalt videreutdanningstilbud til ledere i barnehager og skoler som har gjennomført styrer- eller rektorutdanning. Du lærer hvordan du som leder kan fremme et trygt og godt psykososialt miljø, i tillegg til å og forebygge og håndtere mobbing og andre krenkelser.

Undervisning og samlinger

Utdanningsmodulen består av totalt  8 samlingsdager; to samlinger à to dager fordelt på to semester (høst og vår). Alle undervisningsdager er fra 9-15

Samlingsdatoer 2024-2025:

  • 17. og 18. september 2024
  • 29. og 30. oktober 2024
  • 11. og 12. februar 2025
  • 22. og 23. april 2025

Endringer kan forekomme

Opptaksinformasjon

Studiet er søkbart fra 19.12.2023 til 16.04.2024.