Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Bachelor, 4 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
240

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

3. mars 2023.

Om studiet

Bachelor i utøvende musikk ved Universitetet i Stavanger er et fireårig studieprogram hvor du kan velge mellom studieretningene klassisk, jazz/improvisasjon, dirigering eller kirkemusikk.

Studiets oppbygging

Studiet utgjør startblokken for et vidtfavnende entreprenørskap innen kunstområdet og kulturfeltet. Det tas høyde for en profesjonell musikkvirksomhet i stadig forandring og utvikling. Under studiet er det lagt vekt på at du både skal utvikle dine utøvende ferdigheter og øke din forståelse for musikk som kunstform.

Om studiet

Bachelorprogrammet i utøvende musikk henvender seg til unge musikktalenter med ambisjoner om å utvikle sin kunstneriske og instrumentaltekniske kompetanse. Dette er et heltidsstudium som strekker seg over 4 studieår. Studiet har arbeidsomfang på 240 studiepoeng, fordelt i 4 ulike studieretninger, henholdsvis klassisk musikk, jazz-/improvisasjonsmusikk, kirkemusikk eller dirigering.

Bjergstedparken

Fakultet for utøvende kunstfag inngår i Bjergsted kulturpark. For studenter innebærer dette at de blir en del av et større musikk- og kunstfaglig miljø som gir svært gode rammer og muligheter for utvikling. Det er tette bånd mellom det profesjonelle kunst- og kulturlivet i regionen, og fakultetets aktiviteter.

Studieretninger

I Bjergsted har vi sterke fagmiljøer knyttet til hver av studieretningene. Høyt kvalifiserte lærere vil gi deg et solid teknisk-metodisk, kunstnerisk og teoretisk grunnlag for en karriere som utøvende musiker i klassisk, jazz, dirigering eller kirkemusikk. Du vil lære om formidling på ditt hovedinstrument, og utvikle dine ferdigheter som musiker og instrumentalist.

Kirkemusikk

Fra høsten 2022 ble kirkemusikk utlyst for første gang. Kirkemusikk tilbys som egen studieretning i Bachelor i utøvende musikk, et studie som fører til kantorkompetanse. Dette er et praksisnært studium som tilbys i samarbeid med VID vitenskapelige høgskole. I tillegg til interpretasjon og klassisk orgellitteratur legger studiet vekt på utøvende breddekompetanse, gehørspill, samspill og improvisasjon. Du vil få gode muligheter til å utvikle deg i et dynamisk og mangfoldig fagmiljø. Gjennom studiet får du tilgang til flere orgler av høy kvalitet i ulike kirkerom både i Stavanger og omegn.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Opptakskrav: Søkere til Bachelor i utøvende musikk må dokumentere generell studiekompetanse (GSK). I tillegg må søker bestå utøvende opptaksprøver (2 runder), samt en prøve i teori- og gehør.

Søknad: Lokalt opptak.

Søknadsfrist: 15. desember

Læringsutbytte

1. avdeling: Emneinnhold og studiets generelle oppbygning introduserer studenten for en relevant historisk/ estetisk/teknisk bakgrunn som skal forberede til det moderne musikkliv.

2. avdeling: Med kombinasjon av veivalg og valgemner i andre avdeling, vil den kvalifisere for et meget bredt spekter av arbeidsområder innen skapende/pedagogisk/kunstnerisk/kulturell sektor.

Karrieremuligheter

Studiet forbereder deg til arbeid som profesjonell musiker på ulike arenaer, blant annet orkester eller kammermusiker, kantor, akkompagnatør, bandmusiker, solist eller frilanser. I 2. avdeling kan du foreta et veivalg som bestemmer hovedvektlegging disse to årene: integrert praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) som gir yrkeskompetanse som instrumentalpedagog eller utøvende veivalg. Studiet kvalifiserer også for søknad til høyere grads studier innenfor musikk enten ved Fakultet for utøvende kunstfag eller andre tilsvarende institusjoner nasjonalt og internasjonalt.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i utøvende musikk