Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

31. januar 2024.

Om studiet

Med en master i rettsvitenskap fra UiS blir du jurist. Du kan også få spesialkompetanse i forretningsjus, som er svært ettertraktet i arbeidslivet.

Mastergraden i rettsvitenskap er en profesjonsutdanning i rettsvitenskap som ivaretar den brede generalistutdanningen i rettsvitenskap, samtidig som den gir kandidatene mulighet til å tilegne seg kompetanse innenfor forretningsjus gjennom valgemner som tilbys i 3. semester.

Studiet blir tilbudt på Handelshøgskolen UiS, der det er stor kompetanse på både jus og økonomi. Hos oss blir du en del av et lite, men nært, studiemiljø. Dette er et studieprogram som er designet for å gi deg solide fagkunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse gjennom forskningsbasert undervisning, problemløsning og varierte undervisnings- og vurderingsformer.

Juridisk kompetanse er svært ettertraktet i arbeidslivet, og med en master i rettsvitenskap kvalifiserer du til å bli advokat, dommer, aktor, politijurist osv. Med en fullført master i rettsvitenskap skal du kunne ta stilling til ulike rettslige spørsmål, sette disse inn i en faktisk og samfunnsmessig kontekst, og på det grunnlag gi råd, fatte avgjørelser, bidra inn mot strategier og planer, bedrive formidling, gjennomføre rettsvitenskapelig forskning, i tillegg til å kunne foreta rettspolitiske vurderinger av rettsreglene.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Søkere må ha bachelorgrad i rettsvitenskap (180 sp) eller tilsvarende. Søkere som har en integrert master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen eller Universitetet i Tromsø og søkere som har tatt de tre første år ved UiB, UiT og UiO (180 sp) som tilsvarer en bachelorgrad er kvalifiserte til å søke seg inn.

Studenter med formuerett I-2 og/eller juridisk metode II i opptaksgrunnlaget, må påregne å ta ekstra valgemner for å unngå faglig overlapp.

Det kreves et gjennomsnitt på minst C av alle eksamensresultater som inngår i opptaksgrunnlaget. Innføringsemner (EXPHIL og EXFAC, Juridisk forprøve eller tilsvarende) regnes ikke med.

For studenter som har hatt utveksling i sin bachelorgrad, gjelder det ikke krav om at spesifikke emner inngår i utvekslingsporteføljen. Emner tatt under utveksling må likevel være juridiske emner som ikke har tilsvarende faginnhold som andre emner studenten har tatt som del av sin bachelorgrad.

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må ha bachelorgrad i rettsvitenskap eller minst 180 sp i juridiske emner. Det kreves et gjennomsnitt av alle eksamensresultater som inngår i opptaksgrunnlaget på minst C i ECTS-skalaen, eller tilsvarende

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april

Videre studier

Uteksaminerte kandidater med mastergrad i rettsvitenskap kan fortsette sin utdanning på ph.d. nivå på UiS innen ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap, eller på juridiske eller andre ph.d program ved andre institusjoner i Norge. Ferdigutdannede kandidater kan også søke seg til et av mange doktorgradsprogram i rettsvitenskap som tilbys i utlandet.

Karrieremuligheter

Jurister er svært etterspurt i arbeidslivet. Master i rettsvitenskap åpner mange og varierte karriereveier. Jurister har adgang til de tradisjonelle juristyrkene i rettspleien; dommer, advokat og påtalemyndighet. De kan også jobbe som saksbehandlere, rådgivere eller inneha stillinger innenfor ledelse og økonomisk styring, contract/project management, bank og forsikring, stillinger i kommunene, statsforvaltningen, utenrikstjenesten, i internasjonale organisasjoner, samt i skoleverket, ved universiteter o.l.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Alle utdanninger innen