Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Stavanger

Nivå

Forkurs

Semester

1

Studietempo

Heltid

Om studiet

Vil du bli ingeniør og har generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og/eller i fysikk? Da kan realfagskurset ved Universitetet i Stavanger være løsningen for deg.

Studiets oppbygging

Realfagskurset er for deg som har generell studiekompetanse, men som mangler fordypning i matematikk (R1/R2) og/eller fysikk (FY1) fra videregående skole. Med generell studiekompetanse og realfagskurs kvalifiserer du for opptak til bachelor og 5-årig master/ sivilingeniør.

Velger du vårt halvårige tilbud må du være klar over at studietiden brukt på to fag vil være som et fulltidsstudium å regne.

Fleksible løsninger
Våren 2021 planlegges i utgangspunktet med fysisk oppmøte. Det vil bli fortløpende vurdert ut fra gjeldende smittevernregler fra Folkehelseinstituttet.

De som ikke har anledning til å møte på forelesning kan se forelesningene på nettet. I matte og fysikk har vi utviklet et filmbibliotek, hvor det gjennomgås grunnleggende ferdigheter i fagene. Vi anbefaler likevel å være tilstede i undervisningen for å best læringsutbytte. Høy arbeidsinnsats er en forutsetning for å lykkes med kurset.

For å få gå opp til eksamen i fysikk, må du gjennom fire obligatoriske samlinger/innleveringer, gitt at de kan avholdes i henhold til smittevernreglement.

Samling 1: Obligatorisk innlevering
Samling 2: Obligatorisk innlevering
Samling 3: Obligatorisk datalab hjemme
Samling 4: Obligatorisk laboratorieøving på campus i april (datoer kommer).

Som realfagsstudent vil du bli inkludert i alle studenttilbud og være en del av vårt studiemiljø.

Eksamen
Realfagskurset inneholder fagene matematikk og fysikk. Eksamen er nasjonalgitt, og avholdes ved UiS dersom smittevernregler tillater fysisk oppmøte. Reisekostnader eller andre kostnader i tilknytning til eksamen må dekkes av kandidaten selv.

Ekstern eksamen må søkes om på forhånd, denne må betales av den enkelte kandidat.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Søknad: via lokalt opptak.

Søknadsfrist: 1. desember.

Læringsutbytte

Studiet består av to emner, som går over både høst- og vårsemestret. Pensum og eksamen er felles nasjonalt, og studiet er tilpasset spesifikt for å kvalifisere til opptak til bachelorstudier i ingeniørfag og maritim høgskoleutdanning.

Undervisningen består av forelesninger 2 dager i uken med 10 timer undervisning per uke. Forelesningene strømmes og vil dermed være tilgjengelige gjennom semesteret. Det er også obligatoriske innleveringer, som må være godkjent for a få gå opp til eksamen samt 4 obligatoriske halvdagsøkter fordelt på 4 fredager/lørdager, med laboratorie-/datalabøvelser og regneøvelser.

Følgende fremgår av den enkelte emnebeskrivelse:

  • Arbeids- og undervisningsformer
  • Pensumlitteratur
  • Evalueringsformer
  • Vurderingsformer

Videre studier

I kombinasjon med opptakskravene kvalifiserer realfagskurset for opptak ved bachelorstudiet i ingeniørfag og maritim høgskoleutdanning, men gir ikke anden kvalifikasjon.

Karrieremuligheter

Realfagskurset, sammen med generell studiekompetanse, kvalifiserer for opptak ved bachelor- og masterstudiet i ingeniørfag , realfaglig fordypning og maritim høgskoleutdanning.

Alle utdanninger innen