Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

14. mars 2022.

Om studiet

Krav til kvalitet i prehospitale tjenester blir stadig større. Ved UiS tilbys derfor en tverrfaglig masterutdanning for helsearbeidere innen prehospital akuttmedisin.

Studiets oppbygging

Sykehusstrukturer endres og transportdistanser øker, og mer avansert behandling tas i bruk prehospitalt. Det stilles i tillegg oftere spørsmål om behandlingen som ytes er kunnskapsbasert. Kravet til kvalitet i prehospitale tjenester blir stadig større.

For å møte disse endringene, tilbyr vi et masterutdanning i prehospital akuttmedisin ved UiS. Den tverrfaglige utdanningen er rettet mot leger, sykepleiere, paramedisinere og ambulansearbeidere, og gjennomføres enten på heltid over 2 år eller deltid over fire år.

Gjennom studiet vil du få mer kunnskap om forsking på akuttmedisin, og mulighet til å utvikle dine analytiske og diagnostiske ferdigheter. Ett av målene for masterprogrammet er å gi prehospitale helsearbeidere en akademisk basis for kritisk å kunne vurdere kunnskapsbasen i fagfeltet.

Programmet undervises på engelsk, og er den eneste internasjonale masteren i sitt slag, med studenter fra ulike land. Undervisningen er seminarbasert.

Kvalifikasjon/tittel

Master Program in Pre-Hospital Critical Care (PHCC) Emergency Medical Care

Alle utdanninger innen