Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

31. januar 2024.

Om studiet

Med master i idrettsvitenskap kan du arbeide som trener, leder eller rådgiver i helsefremmende og forebyggende arbeid. Under forutsetning av undervisningskompetanse gir studiet også muligheter som lærer. Masterprogrammet er samlingsbasert og i perioder arbeidskrevende.

Økt kunnskap: Master i idrettsvitenskap gir deg økt teoretisk og forskningsbasert kunnskap innenfor arbeidsområdet idrett og fysisk aktivitet. Hovedfokus er rettet mot sentrale faktorer knyttet til læring av og prestasjonsutvikling i idrettslige aktiviteter.

Idrettsvitenskapelig metode: Du kvalifiseres i aktuelle idrettsvitenskapelige metoder og analyser, og studiet skal fremme evner til kritisk faglig refleksjon. Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid innenfor det valgte fordypningsområdet.

Samlingsbasert: Masterstudiet er samlingsbasert og informasjon om datoer for samlingene legges ut god tid i forveien.

Viktig verktøy: Masterstudiet i idrettsvitenskap gir deg verktøy som kan gi barn og unge reelle læringsmuligheter innenfor idrett, og grunnlag for varig bevegelsesglede.

Gode fasiliteter: SiS Sportssenter på campus tilbyr moderne fasiliteter for varierte idrettsaktiviteter. Eget svømmebasseng og friidrettsbane gir mulighet for praktisk trening og læring. Universitetets nærområde utvider aktivitetsmulighetene med tilgang til ballspill, Jærstrendene for surfing, fjell for klatring, og skiløyper for vinteraktiviteter. Dette gir studenter en bred plattform for å utvikle ferdigheter i ulike fysiske aktiviteter tilknyttet studiet.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad i idrettsvitenskap eller tilsvarende, der minmum 80 studiepoeng i idrettsfag inngår i graden.

Idrettsfag:

a. grunnleggende fag i idrettsvitenskap: anatomi, fysiologi, bevegelseslære (biomekanikk), aktivitetslære, idrett og samfunn
b. fag knyttet til idrettslige aktiviteter: ballaktiviteter, svømming og livredning, turn, dans, kampsport osv.
c. fag knyttet til friluftsliv, eks: friluftsliv i nærmiljøet, kystfriluftsliv, friluftslivledelse, naturguiding osv.
d. fag knyttet til fysisk aktivitet
e. «bindestrekfagene», eks: idrettspsykologi, idrettsernæring, idrettspedagogikk, idrettsadministrasjon, sport marketing osv.
f. fag knyttet til trening og prestasjon, eks: treningslære, treningsledelse, coaching, PT

Ikke idrettsfag:

Fag knyttet til helsevitenskap, kiropraktor-, naprapat- og fysioterapiutdanning som ikke dekkes av
punkt 1 a-f regnes ikke som idrettsfag

Det er satt en nedre karaktergrense for opptak på gjennomsnitt C eller poenggrense 2,5.

Søknad: via lokalt opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Videre studier

Mastergraden kan også være en grunnkvalifikasjon som kan gi mulighet til opptak på ulike doktorgradsprogram, deriblant fakultets doktorgradsprogram.

Dette studiet gir ikke undervisningskompetanse. Studenter som ikke allerede har undervisningskompetanse og som ønsker dette, må ta praktisk pedagogisk utdanning (PPU) for å oppnå kompetanse til å undervise i kroppsøving i grunnskolen og idrettsfag/kroppsøving i den videregående skolen.

Karrieremuligheter

Strukturen i masterprogrammet fremmer både en bred idrettsvitenskapelig kompetanse og en fordypning i et valgt forskningsområde. Studentene vil derfor kvalifisere til ulike yrkesroller etter endt utdanning.

Aktuelle arbeidsgivere kan for eksempel være:

  • organisasjoner som er knyttet til Norges Idrettsforbund – i roller som trener, sportslig eller daglig leder på ulike nivå (klubb, krets, region og særforbund)
  • offentlig sektor – lærer på idrettslinjer i den videregående skole eller kroppsøving i skolen (forutsatt undervisningskompetanse), rådgiver for helsefremmende og forebyggende tiltak på kommunalt og fylkeskommunalt nivå
  • privat sektor – kommersiell undervisning/rådgivning knyttet mot treningsbransjen, turisme eller andre helsefremmende og forebyggende tiltak

Husk at dette studiet gir ikke undervisningskompetanse! Studenter som ikke allerede har undervisningskompetanse og som ønsker dette, må ta praktisk pedagogisk utdanning (PPU) for å oppnå kompetanse til å undervise i kroppsøving i grunnskolen og idrettsfag/kroppsøving i den videregående skolen.

Fullført studium kan kvalifisere for å søke opptak på ulike doktorgradsprogram.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Master i idrettsvitenskap

Alle utdanninger innen