Helsesykepleie - master favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

6

Om studiet

Master i helsesykepleie gir spesialisering i forebyggende helsearbeid i kommunehelsetjenesten for og med barn, unge og deres familier, samt vitenskapelig og metodisk kompetanse til forsknings- og utviklingsarbeid på fagfeltet.

Studiets oppbygging

Tjeneste som helsesykepleier er en del av kommunens sykepleietjeneste, og er særlig knyttet til kommunens helsestasjons- og skolehelsetjeneste.

Studiet gir inngående kunnskaper om helsefremmende og sykdomsforebyggende strategier og kunnskaper om lover og rammebetingelser for helsesykepleiers arbeid. Du lærer om barn, unge og familiers psykiske og fysiske utvikling og helse, samt helsesykepleiers arbeidsmetoder. Studiet legger vekt på kritisk refleksjon og bruk av vitenskapelig tenkesett og metodeutvikling innen fagområdet.

Om studiet

Studiet består av obligatoriske emner (70 sp), et valgemne (10 sp), og en masteroppgave (totalt 40 sp). Kliniske studier innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten utgjør et av de obligatoriske emnene. Gjennom valgemnet og masteroppgaven kan du velge ulike temaer å fordype deg i.

Det er mulig å avslutte studiet med kompetanse som helsesykepleier etter å ha gjennomført 75 sp (avkortet løp). Velger du å avslutte studiet etter de obligatoriske emnene, erstattes valgemnet og masteroppgaven av en fordypningsoppgave (5 sp).

Opptakskrav

Norsk offentlig godkjenning som sykepleier, vitnemål i sykepleie og minst ett års fulltids praksis eller tilsvarende som sykepleier etter fullført grunnutdanning som autorisert sykepleier. Det kreves et gjennomsnitt på C av alle eksamensresultat som inngår i opptaksgrunnlaget.

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 1. mars 
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

Læringsutbytte

Studiet gir inngående kunnskaper om helsefremmende og sykdomsforebyggende strategier og kunnskaper om lover og rammebetingelser for helsesykepleierens arbeid. Du lærer om barn, unge og familiers psykiske og fysiske utvikling og helse, samt helsesykepleierens arbeidsmetoder. Studiet legger vekt på kritisk refleksjon og bruk av vitenskapelig tenkesett og metode-utvikling innen fagområdet.

Videre studier

Fullført masterstudium gir mulighet til å søke opptak til doktorgradsstudier.

Karrieremuligheter

Studiet kvalifiserer deg for stilling som helsesykepleier, og til stilling innen helsesektoren hvor det legges vekt på å initiere og gjennomføre forskning, utviklingsarbeid og undervisning.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På studentsidene kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut