Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

31. januar 2024.

Om studiet

Ønsker du en utfordrende og spennende danseutdanning i et internasjonalt miljø? Ta Bachelor i dans og utvikle din kunstneriske og dansetekniske kompetanse.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Opptakskrav: For lavere grads studier som Bachelor i dans (180 studiepoeng), kreves det oppnådd generell studiekompetanse (GSK). Det er ikke et krav om norsk språkkompetanse. Engelsk språkkrav gjelder for alle søkere. I tillegg må man bli funnet kvalifisert etter avlagte opptaksprøver og intervju.

Internasjonale søkere må dokumentere generell studiekompetanse i henhold til GSU-listen (Generell studiekompetanse for utenlandske søkere).

Søknad: Lokalt opptak

Søknadsfrist: 15. desember

Videre studier

Etter fullført studium tildeles kandidatene graden Bachelor i dans, som gir adgang til utøvende masterstudier i Norge eller i utlandet.

Karrieremuligheter

Studiet forbereder deg til et yrkesliv som dansekunstner eller til videre studier innen dans eller relaterte fag. Med et tilleggsår i Praktisk- pedagogisk utdanning (PPU) er du kvalifisert til å arbeide som dansepedagog.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i dans

Alle utdanninger innen