Nordiske studier favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Om studiet

Hva kan litteraturen si oss om våre liv, vår kultur og samfunnet vårt? Var det kelterne som lærte nordmennene skriftbruk? Og hvordan kan noen formidle slik at hele folkemasser lar seg rive med?

Studiets oppbygging

Studieprogrammet har disse studieretningene:

 • Norrøne og keltiske studier
 • Nordisk: språk, litteratur, retorikk

Informasjon fra Samordna Opptak

 • Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  47.0 (ordinær)

  Studieplasser

  10

  Søknadskode (SO)

  185074
 • Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  43.4 (ordinær)

  Studieplasser

  65

  Søknadskode (SO)

  185889