Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

12. januar 2023.

Om studiet

Avhengig av hvilken studieretning du studerer, kan du med en mastergrad fra nordiskprogrammet forklare sentrale begreper, metoder og teorier innenfor norsk og nordisk litteratur, språk eller tekst og innenfor tilegnelse av norsk som andrespråk.

Du vil kunne analysere tekster ut fra litteratur- og/eller kommunikasjonsvitenskapelige teorier, og beskrive og vurdere tekster (skjønnlitterære og/eller sakprosa) i forhold til grammatiske regler, retoriske prinsipper og estetiske normer. Du kan også gi råd om god språkføring og hensiktsmessig kommunikasjon, i tillegg til å selv uttrykke deg klart og hensiktsmessig i tale og skrift i ulike kommunikasjonssituasjoner.

Du søker direkte til en av følgende studieretninger:

Studiets oppbygging

Studieprogrammet har disse studieretningene:

  • Litteraturformidling
  • Norsk som andrespråk
  • Nordisk språkvitenskap
  • Nordisk litteratur
  • Retorikk og språklig kommunikasjon