Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

18. desember 2023.

Om studiet

Avhengig av hvilken studieretning du studerer, kan du med en mastergrad i nordisk forklare sentrale begreper, metoder og teorier innenfor norsk og nordisk litteratur, språk eller tekst og innenfor tilegnelse av norsk som andrespråk.

Kort om studiet

Avhengig av hvilken studieretning du velger, vil du i nordiskprogrammet studere noe av følgende:

 • skjønnlitteratur og sakprosa fra en nordisk kultursfære
 • språk, kommunikasjon og litteratur i lokale fellesskap, i de nordiske landene og i mer globale kontekster
 • det norske språksystemet, den historiske utviklingen av språksystemer, skjønnlitteratur og eller tekstkulturer i Norden
 • geografisk, sosial og sjangermessig variasjon i språk og tekst (skjønnlitteratur og sakprosa)
 • relasjonene mellom tekst og samfunn, slik som litteraturens plass i demokratibygging og samfunnets litterære institusjoner og bransjer
 • flerspråklighet, språktilegnelse og opplæring i norsk som andrespråk
 • relasjonen mellom kunst, kultur og erkjennelse

Etter fullført studie vil du kunne analysere tekster ut fra litteratur- og/eller kommunikasjonsvitenskapelige teorier, og beskrive og vurdere tekster (skjønnlitterære og/eller sakprosa) i forhold til grammatiske regler, retoriske prinsipper og estetiske normer.

Du kan også gi råd om god språkføring og hensiktsmessig kommunikasjon, i tillegg til å selv uttrykke deg klart og hensiktsmessig i tale og skrift i ulike kommunikasjonssituasjoner.

Velg mellom ulike studieretninger

Du søker direkte til en av følgende studieretninger:

Studiets oppbygging

Studieprogrammet har disse studieretningene:

 • Litteraturformidling
 • Norsk som andrespråk
 • Nordisk språkvitenskap
 • Nordisk litteratur
 • Retorikk og språklig kommunikasjon

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen