Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: MUSUIO
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 56
Søknadskode (SO): 185437

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

18. desember 2023.

Om studiet

Musikk omgir oss overalt i samfunnet - i TV-serier, fra mobiler, på kjøpesentre og på konserter. Gjennom dette studiet får du innsikt i hvordan musikk oppleves, skapes, diskuteres og påvirker.

Teori og praksis

På UiO møter du Nordens største fagmiljø i musikkvitenskap. Utdanningen har stor faglig bredde og du vil i løpet av bachelorstudiet fordype deg i en av fagets tre retninger:

  • Populærmusikkstudier, samfunn, medier og musikkindistri
  • Musikkhistorie, estetikk og filosofi
  • Musikkteknologi og musikkpsykologi

Gjennom hele studiet vil det også være en praktisk komponent der du kobler det utøvende feltet mot det teoretiske. Du kan velge mellom to praktiske retninger - Musikk i teori og praksis (notebasert klassisk og rytmisk musikk) eller musikkproduksjon. Du får øvelse i å tenke kreativt, analytisk og selvstendig.

Å studere musikk er sosialt. Det å spille med andre og å kunne diskutere musikkfaglige temaer er helt sentralt i studiet. Derfor legger vi opp til at du samarbeider tett med medstudentene dine.

Videre studier og jobb

I løpet av bachelorstudiet får du anledning til å ta spennende emner relatert til arbeidslivet, som emnet MUS2325 - Musikklivet og musikkbransjen og det avsluttende bacheloremnet i siste semester.

Musikkvitere jobber blant annet i musikkorganisasjoner og andre steder i kulturlivet, eller som lærere, med administrativt arbeid, som medarbeidere i radio/TV, eller som utøvende musikere, produsenter eller lydteknikere.

Med en grad fra programmet kan du søke opptak til master i:

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen