Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

20. desember 2023.

Om studiet

Vil du være med å skape en bærekraftig energiutvikling? Vil du bidra i et industrirettet forskningsmiljø? Masterprogrammet materialer for energi- og nanoteknologi er en tverrfaglig satsning innen fysikk og kjemi. Undervisningen har et helhetlig fokus på funksjonelle forbindelser med mulighet for fordypning innen syntese, karakterisering og modellering.

Kort om studieprogrammet

Masterstudiet er for deg som vil forstå samspillet mellom struktur og egenskaper, og som ønsker å bidra med utvikling av funksjonelle materialer til bruk innen energiproduksjon, energilagring og -effektivisering, og til elektronikk og avanserte sensorer.

Programmet gir inngående kompetanse i skjæringsfeltet mellom fysikk og kjemi, og utdanner kandidater som bidrar til tverrfaglige løsninger innen produktutvikling og globale fremtidsutfordringer. Du vil bli kvalifisert til jobber innen både kjemi og fysikk, men aller mest vil du kunne bidra som en tverrfaglig person i større prosjekter hvor både fysikk og kjemi er viktig. De fleste av våre kandidater får arbeid innen forskning og utvikling i privat næringsliv, eller ved forskningsinstitutter og universiteter, ofte etter videre forskningsutdanning med doktorgrad.

Du vil lære deg å arbeide selvstendig med forskning ved å gjennomføre et større prosjekt — masteroppgaven. Vi bygger deg opp innen kritisk tenkning og trener deg i å kunne formidle forskningsresultater på en forståelig og effektiv måte.

Våre forskningsgrupper arbeider med et bredt spekter av problemstillinger knyttet til:

  • energi; brenselceller, batterier, solceller og energikonvertering
  • funksjonelle materialer; sensorer og halvlederelektronikk
  • nanovitenskap; katalyse, størrelsesavhengige effekter og strukturering

Miljøene deltar i store nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter og samarbeider mye med industri og andre universiteter og forskningsinstitusjoner. Mulighetene for samarbeid utenfor UiO er store.

Studiemiljø

Programmet har et meget aktivt studiemiljø gjennom linjeforeningen Menangeriet. De arrangerer spillkvelder, filmkvelder, hyttetur og faglig påfyll som eksamensverksted og popvit foredrag. I tillegg er studentene aktive i utformingen av studietilbudet gjennom Kjemisk fagutvalg og Fysisk fagutvalg.

Studier i utlandet

Som student ved Universitetet i Oslo har du mange muligheter til å ta deler av studiene ved et utenlandsk universitet. Du kan reise ut gjennom organiserte utvekslingsprogram.

Les mer om utvekslingsmuligheter.

I tillegg vil utveksling i noen tilfeller være mulig ved individuelle avtaler mellom student, veileder og forskere ved utenlandske institusjoner. Det er stor grad av fleksibilitet når det gjelder tidspunkt i studiet og varighet av et utenlandsopphold.

Jobb og videre studier

Masterstudiet, spesielt med en 60 studiepoeng masteroppgave, kvalifiserer til videre ph.d.-studier innen materialvitenskap, og avhengig av spesialisering, også innen tilgrensende områder som fysikk og kjemi.

Hvis du tar en ettårig praktisk-pedagogisk tilleggsutdannelse, blir du også kvalifisert til å undervise som lærer eller lektor i skolen eller i høgskolesektoren.

Flere tidligere studenter har blitt gründere og starter egne relevante bedrifter. Mulighetene er mange med en tverrfaglig bakgrunn, se for eksempel Gründerskolen ved Senter for entreprenørskap.

Avanserte materialer, bærekraftige energiløsninger og nanoteknologi er satsningsområder i næringsliv og forskning. Masterstudier innen Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi gir deg bakgrunn for et interessant arbeidsliv.

Les mer om jobb og videre studier.

Honours-sertifikat

Er du faglig ambisiøs? Det er mulig å supplere mastergraden med et honours-sertifikat på 20 studiepoeng. Du tar sertifikatet samtidig med masteren.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen