Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: REALR2
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 185464

Informasjon oppdatert

2. februar 2024.

Om studiet

Bli en del av Norges fremste miljø i matematikk! Fordyp deg i alt fra teoretisk matematikk til kunstig intelligens og problemløsning med datamaskiner.

Matematikk hjelper oss med å løse våre største problemer

Med en utdannelse i matematikk står du godt rustet til å jobbe med morgendagens problemer. Våre tidligere studenter får spennende jobber innen dataanalyse, systemutvikling, kunstig intelligens, datasikkerhet, logistikk, forskning og mye mer. Om du er glad i å løse utfordringer på tekniske, kreative, elegante eller overraskende måter, så er dette programmet for deg!

Skal vi forstå og utvikle verden rundt oss, er matematikk helt essensielt. Hos oss lærer du det matematiske språket du trenger for å forstå både samfunnet og naturen. Vi viser deg hvordan du kan bruke det matematiske språket til å beregne og forutsi tidevanns- og tsunamibølger, været og planetenes baner, opp- og nedgangen i aksjemarkeder, energidistribusjoner, pandemispredninger og mye mer.

Velg mellom teoretisk og anvendt matematikk

Teoretisk og anvendt matematikk er bygd opp for å gi deg et solid grunnlag i matematikk, men gir deg også stor valgfrihet til å fordype deg i det du er mest interessert i.

Det første året på programmet får du et grunnlag i matematikk, statistikk, programmering og fluidmekanikk. Deretter velger du selv om du vil fokusere mer på teori eller på anvendelser – eller noe imellom:

  • Velger du studieretning Matematikk, får du fordype deg i den teoretiske matematikken.
  • Velger du studieretning Statistikk og stokastisk analyse, lærer du hvordan man analyserer usikkerhet og store datasett.
  • Studieretningen Fluidmekanikk fokuserer på hvordan vi beskriver og forutsier bevegelsen til gasser og væsker.

Du velger studieretning før du begynner på andreåret ditt, og du får plass der du ønsker. Uansett hva du velger, får du stor frihet til å kombinere emner akkurat slik du vil – eller så kan du følge våre foreslåtte planer.

UiO tilbyr tre ulike bachelorprogram i matematikk

Les mer om hvilken bachelor i matematikk du bør velge

Jobb og videre studier

Etter fullført bachelorgrad er du klar for arbeidslivet. Du kan også gå videre med en mastergrad i Matematikk, Fluidmekanikk, Computational Science og Stokastisk modellering, statistikk og risikoanalyse. Det er også mulig å kvalifisere seg til masterprogrammer i fysikk og informatikk ved Universitetet i Oslo.

Les mer om jobb og videre studier

Et aktivt studiemiljø

Våre studenter trives! Når du starter får du en faddergruppe, og du blir kjent med andre studenter, både faglig og sosialt. På Realfagsbiblioteket har matematikkstudentene et eget område – Sylowsalen. Her jobber studentene med matematikk både sammen og på egen hånd. 

Universitetet i Oslo har et rikt studentliv med mange hundre studentforeninger. I tillegg til foreninger for idrett, språk, spill og mye mer, har matematikkstudentene egne foreninger:

Studieopphold i utlandet

Å reise på utveksling kan øke utbyttet av utdanningen. Utveksling vil gi deg en unik opplevelse, nettverk, innsikt og kompetanse – personlig og i arbeidslivet etter studiene.

Matematisk institutt har utvekslingsavtale med blant annet École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) i Sveits og Sorbonne Université i Frankrike.

Se alle utvekslingsavtalene til Matematisk institutt. Du kan også søke om å bruke utvekslingsavtaler fra hele UiO.

Les mer om studieopphold i utlandet

Studiets oppbygging

Studieprogrammet har disse studieretningene:

  • Fluidmekanikk
  • Matematikk
  • Statistikk og stokastisk analyse

Alle utdanninger innen