Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: REALR2
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 185381

Informasjon oppdatert

2. februar 2024.

Om studiet

Vil du bli jobbe i finanssektoren, drive med investeringer i en bedrift eller bli forsikringsmatematiker? Vi gir deg et grunnlag i matematikk som helt essensielt i disse jobbene, og som vil gjøre deg svært ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Få en yrkesrettet matematikkutdanning som gir mange muligheter

Studerer du finans, forsikring og økonomi på Universitet i Oslo, får du en solid matematikkbakgrunn og blir en yrkesrettet matematiker.

Du kan bli finansanalytiker og analysere firmaer og bedrifter for å gi råd og anbefalinger om investeringer. Eller du kan bli aktuar og regne ut finansiell risiko i et forsikringsselskap. Velger du for eksempel å bli risikoanalytiker, kan du bruke maskinlæring og statistiske metoder til å regne på risiko for ekstremvær og husbrann.

Vi lærer deg det matematiske grunnlaget du trenger for å arbeide innen finansmarkeder, kapitalforvaltning eller forsikring. Du får en unik forståelse av matematikken som ligger til grunn for avanserte økonomiske modeller, og samtidig kunnskapen du trenger for å utvikle slike modeller selv. Dette gjør deg svært ettertraktet i en del av arbeidsmarkedet som er godt betalt.

Forstå matematikken bak verdensmarkedet

Du lærer blant annet:

 • Programmering: I starten av studiet får du en innføring i programmering. Senere bruker du denne kunnskapen til å løse konkrete problemer innen finans, forsikring og økonomi.
 • Markedsanalyse: Du får blant annet forståelse for hvordan markeder påvirkes av tilbud og etterspørsel, og hvordan inflasjon påvirker samfunnet og markedene.
 • Matematiske modeller: Du lærer å utvikle modeller som beskriver fenomener i den finansielle verden. 
 • Dataanalyse: Du lærer å utvikle verktøy for å analysere innsamlede data, og å bruke disse analysene til å ta optimale avgjørelser.

Du velger studieretning den første uka etter studiestart. Når du har kommet inn på programmet, vil du være kvalifisert for alle studieretningene, og du får plass der du ønsker. De forskjellige studieretningene er:

 • Kvantitativ finans og bærekraft: Du lærer om ulike investeringsstrategier for å øke fortjenesten til en bedrift og teorier om hvordan man bør prissette en vare eller tjeneste. 
 • Forsikring og risiko: Du lærer om metoder for å vurdere risikoen for en uforutsett hendelse og å bruke dette til å beregne prisen på en forsikring.   
 • Matematikk og økonomi: Du lærer om hvordan ressurser blir og bør bli fordelt mellom grupper og individer, og hvordan myndighetene påvirker og bør påvirke produksjon, forbruk og fordeling ut fra ulike målsettinger.

UiO tilbyr tre ulike bachelorprogram i matematikk

Les mer om hvilken bachelor i matematikk du bør velge

Jobb og videre studier

Etter fullført bachelorgrad er du klar for arbeidslivet. Du kan også gå videre med en mastergradStokastisk modellering, statistikk og risikoanalyse eller i Economics ved Universitetet i Oslo.

Les mer om jobb og videre studier

Et aktivt studiemiljø

Våre studenter trives! Når du starter, får du en faddergruppe, og du blir kjent med andre studenter, både faglig og sosialt. På Realfagsbiblioteket har matematikkstudentene et eget område – Sylowsalen. Her jobber studentene med matematikk både sammen og på egen hånd. 

Universitetet i Oslo har et rikt studentliv med mange hundre studentforeninger. I tillegg til foreninger for idrett, språk, spill og mye mer, har matematikkstudentene egne foreninger:

 • Matematisk fagutvalg arrangerer spillkvelder, hytteturer, bedriftspresentasjoner og mye mer.
 • Norske studenters aktuarforening har som formål å skape trivsel for studentene ved studiet gjennom faglige og sosiale arrangementer. Foreningen jobber for et tettere bånd mellom studenter og næringslivet.
 • Realistforeningen driver egen kafé og pub og organiserer sosiale arrangementer.

Studieopphold i utlandet

Å reise på utveksling kan øke utbyttet av utdanningen. Utveksling vil gi deg en unik opplevelse, nettverk, innsikt og kompetanse – personlig og i arbeidslivet etter studiene.

Matematisk institutt har utvekslingsavtale med blant annet École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) i Sveits og Sorbonne Université i Frankrike.

Se alle utvekslingsavtalene til Matematisk institutt. Du kan også søke om å bruke utvekslingsavtaler fra hele UiO.

Les mer om studieopphold i utlandet

Studiets oppbygging

Studieprogrammet har disse studieretningene:

 • Forsikring og risiko
 • Kvantitativ finans og bærekraft
 • Matematikk og økonomi

Alle utdanninger innen