Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: REALR2
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 185555

Informasjon oppdatert

2. februar 2024.

Om studiet

Lær hvordan du kan bruke matematikk, data, algoritmer og kunstig intelligens (AI) til å løse noen av våre største samfunnsutfordringer, for eksempel ved å utvikle chatbots, forutsi vær- og klimaendringer eller stille tidlige kreftdiagnoser.

Kunstig intelligens er viktig i dagens samfunn

Mange av utfordringene i dagens samfunn kan løses ved bruk av matematiske modeller, analyse av data og numeriske beregninger:

  • Maskinlæringsalgoritmer kan avdekke kreft på et tidlig stadium.
  • Smarte algoritmer gir deg personlig tilpassede poster og annonser.
  • Vi kan forutsi spredningen av en tsunami ved hjelp av matematisk modellering.
  • Pandemien har vist at vi kan simulere spredningen av en smittsom sykdom, hvis vi kombinerer kunnskap om smittespredning med data om antall smittede.

Hos oss får du det faglige fundamentet for å løse slike problemer. Dette fundamentet består av matematikk, informatikk (programmering), statistikk (dataanalyse) og numeriske beregninger. I tillegg lærer du om moderne metoder som maskinlæring, kunstig intelligens og mange andre typer algoritmer. Studiet fokuserer både på metodenes matematiske egenskaper og på hvordan vi kan anvende metodene på reelle problemer.

Det første året på programmet får du et grunnlag i matematikk, statistikk og programmering. Deretter velger du hva du vil fordype deg mer i:

  • Velger du studieretning Data Science, lærer du mer om metoder for å samle inn, analysere og tolke store mengder av data.
  • Velger du studieretning Computational Science, lærer du mer om hvordan du bruker numeriske metoder til å lage matematiske modeller. 

Du velger studieretning før du begynner på andreåret ditt, og du får plass der du ønsker.

Du kommer tett på arbeidslivet

Næringslivet er svært interessert i studenter med en god bakgrunn i matematikk og programmering. Typiske jobber er dataanalytiker (data scientist), konsulent eller forsker. En solid matematisk bakgrunn gjør deg også god rustet til å møte de raske endringene som skjer i arbeidslivet.

UiO er ledende innen data- og beregningsorientert vitenskap og har et nyetablert tverrfaglig senter for dette – dScience. I studiet får du muligheten til å jobbe med konkrete problemstillinger fra senterets samarbeidspartnere, som KONGSBERG, Helse Sør-Øst, DNV, Equinor, DNB og Norges Bank Investment Management (NBIM).

UiO tilbyr tre ulike bachelorprogram i matematikk

Les mer om hvilken bachelor i matematikk du bør velge

Jobb og videre studier

Etter fullført bachelorgrad er du klar for arbeidslivet. Du kan også gå videre med en mastergrad i Data Science eller i Stokastisk modellering, statistikk og risikoanalyse ved Universitetet i Oslo.

Les mer om jobb og videre studier

Et aktivt studiemiljø

Våre studenter trives! Når du starter, får du en faddergruppe, og du blir kjent med andre studenter, både faglig og sosialt. På Realfagsbiblioteket har matematikkstudentene et eget område – Sylowsalen. Her jobber studentene med matematikk både sammen og på egen hånd. 

Universitetet i Oslo har et rikt studentliv med mange hundre studentforeninger. I tillegg til foreninger for idrett, språk, spill og mye mer, har matematikkstudentene egne foreninger:

Studieopphold i utlandet

Å reise på utveksling kan øke utbyttet av utdanningen. Utveksling vil gi deg en unik opplevelse, nettverk, innsikt og kompetanse – personlig og i arbeidslivet etter studiene.

Matematisk institutt har utvekslingsavtale med blant annet École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) i Sveits og Sorbonne Université i Frankrike.

Se alle utvekslingsavtalene til Matematisk institutt. Du kan også søke om å bruke utvekslingsavtaler fra hele UiO.

Les mer om studieopphold i utlandet

Studiets oppbygging

Studieprogrammet har disse studieretningene:

  • Computational Science
  • Data Science

Alle utdanninger innen