Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • 39.60 (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 185200

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

6. februar 2023.

Om studiet

Fortida er nå! Vi etterlater oss minnesmerker, instagram-kontoer og klimakriser. Men hva gjør vi med det fortidens mennesker har etterlatt seg? Du lærer hva mennesker før oss har hatt av ting og tanker, og hvordan fortidens mentalitet fortsatt påvirker syn på natur og andre kulturer i dag.

Innhold i studiet

Mennesker forsøker alltid å gi mening til den verden de lever i. Mye vi regner som selvsagt, har vært helt annerledes før – og kan bli det igjen i framtida. Kulturhistorie studerer tekster og tradisjoner, ting og fortellinger, ritualer og monumenter, som formet tidligere menneskers liv og fortsatt former våre egne.

På kulturhistorie studerer du norsk og europeisk kultur i møte med verden utenfor i et tidsrom som strekker seg fra 1500-tallet til i dag. Faget kombinerer på denne måten studier av fortiden med analyser av samtiden. Gjennom studiet lærer du historieteori og kulturanalyse, å drive feltarbeid og å fordype deg i kilder fra arkivet.

Du studerer materiell kultur, fortellinger og hvordan vi bruker historie i dag. Du vil lære om fortidens forestillinger om magi og trolldom, om ulike syn på natur, og hva vi vil med kulturarv og museer. Kulturhistorie gir deg kunnskap om hvordan menneskers tenkemåte og selvforståelse har endret seg over tid, hvorfor vi tenker og handler som vi gjør i dag, og hvordan dette vil påvirke fremtiden. Viktige temaer er natur og kultur, tradisjon og mottradisjon, kulturmøter og forestillingsverdener.

Jobb og videre studier

Kulturhistorie er relevant for hele kulturfeltet og i offentlig forvaltning. Kulturhistorikere jobber gjerne i museer, arkiv og i skolen og med forskning, kommunikasjon og formidling i offentlige og private kulturinstitusjoner.

Med en grad fra programmet kan du søke opptak til master i:

Alle utdanninger innen