Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
210
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Humaniora, Filosofi og lingvistikk
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • 56.40 (ordinær)
Studieplasser: 16
Søknadskode (SO): 185715
Humaniora, Musikkvitenskap
Opptakskrav: MUSUIO
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 4
Søknadskode (SO): 185714
Realfag
Opptakskrav: REALR2
Poenggrenser 2023:
  • 61.30 (primær)
  • 62.80 (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 185747
Samfunnsvitenskap
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 58.60 (primær)
  • 62.50 (ordinær)
Studieplasser: 18
Søknadskode (SO): 185474

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

1. februar 2024.

Om studiet

Bli en del av et unikt og tverrfaglig studiemiljø! Her kombinerer du faglig dybde med tverrfaglig kompetanse sammen med fremragende forskere, undervisere og andre studenter.

Innhold i programmet

Dette programmet er det første i sitt slag i Norge, og retter seg mot særlig motiverte og ambisiøse studenter. Du tar 10 studiepoeng mer hvert år enn på et vanlig bachelorprogram. Totalt er programmet på 210 studiepoeng over tre år. Vil du utfordre deg selv og satse ekstra hardt, er dette studiet for deg.

På honours-programmet får du en solid faglig plattform innenfor realfag, samfunnsvitenskap eller humaniora, samtidig som du gjennom tverrfaglige team og prosjektarbeid bygger bro til andre faglige tradisjoner og får en unik kompetanse.

Tverrfaglig og samfunnsaktuelt

Honours-programmet er laget for å la deg utvikle deg som fagperson, tett på det vitenskapelige miljøet, samt for å la deg se problemstillinger også i lys av andre fagdisipliner. Hvert kull har fokus på et tema som er aktuelt i samfunnsdebatten og vitenskapen. Dette sikrer at du som student møter et studieprogram som tar tak i de viktige spørsmålene her og nå.

Nå er det tverrfaglige temaet kunstig intelligens. Dette vil du som student merke i de unike honours-emnene, hvor vi henter inn de ypperste foreleserne innen feltet. Du blir kjent med kunstig intelligens i et humanistisk, realfaglig og samfunnsvitenskapelig perspektiv. Kan en maskin oppdage fysiske lover? Hva slags etiske problemstillinger reiser bruk av kunstig intelligens? Kan det bidra til matematisk bevis og sikrere vitenskap? Hvordan lærer maskiner språk, og kan maskiner være kreative og lage og analysere musikk?

Faglig veiledning

Når du starter på programmet får du tildelt en faglig mentor som vil følge deg gjennom studiet. Mentor vil i samarbeid med studieveileder hjelpe deg å sette sammen en studieplan på bakgrunn av dine ønsker og din motivasjon.

Det som motiverer deg faglig, om det er å hjelpe mennesker eller å bidra til å gjøre verden til et litt bedre sted, får være førende for prosjektarbeidet du sammen med dine medstudenter utvikler og gjennomfører i løpet av det treårige studieløpet. FNs bærekraftsmål vil være mål også vi holder øynene på i årene som kommer. Dette vil du som honours-student merke.

Du velger mellom følgende studieretninger

Studie- og læringsmiljø

Vi er opptatt av at du skal trives og vi tar deg godt imot ved studiestart. Du blir kjent med fagmiljøet, medstudentene dine og studieløpet som ligger foran deg. Som honours-student får du tilgang til eget lokale med de på kullet ditt.

Honours-studentene har startet egen studentforening som arrangerer studieturer, ball og andre faglig-sosiale arrangementer.

Jobb og videre studier

Gjennom mentorordningen legger honours-programmet til rette for at du kvalifiserer deg til opptak på en eller flere av våre masterutdanninger.

Underveis i bachelorløpet legger vi vekt på å gi deg gode verktøy for kommunikasjon og samarbeid, samt arbeidsmetoder som gjør deg attraktiv i arbeidslivet, og en digital kompetanse som er tilpasset fagene du arbeider med.

Les mer om jobb og videre studier.

Studiets oppbygging

Studieprogrammet har disse studieretningene:

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Alle utdanninger innen