Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: REALFA
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • 49.70 (ordinær)
Studieplasser: 55
Søknadskode (SO): 185858

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

1. mars 2023.

Om studiet

Hvordan kan vi mennesker best leve på en planet i stadig endring? Som geologi- og geografistudent får du kunnskap om de virkelig store trekkene i jordas historie. Du lærer om miljøproblemer, landskap, naturfarer og får innsikt i samspillet mellom mennesker og natur.

Innhold i studiet

Hva er geologi og geografi? Kort fortalt er det læren om jorda vi bor på. Som fagpersoner er vi interesserte i hva som har skjedd på jorda i tidligere tider, og hvordan den endres i dag. Geologi og geografi handler om jordas oppbygning og livets utvikling, jordplatenes bevegelser, hvorfor vulkaner har utbrudd, årsakene til istider og hvordan landskap blir til – og mye mer. I studiet lærer du og hvordan vi kan forvalte ressursene på jorden på en bærekraftig måte. Viktige temaer er konsekvensene av klimaendringer, hvordan forurensning spres i bakken, og hvordan vi kan lagre CO2 trygt og sikkert.

For å virkelig kunne forstå hva som skjer i naturen, vil du i tillegg til emner i geologi og geografi ta emner i matematikk, fysikk, programmering og kjemi. Til sammen danner disse støttefagene et grunnlag og en verktøykasse for å kunne fordype deg i det du er mest interessert i.

Spørsmål studiet gir deg svar på

Jorda blir varmere
Høyere temperaturer påvirker hele jorda. Visste du at vi kan bruke kunnskap fra jordas historie til å forstå hva som kan skje i framtiden?

Steiner i mikroskop
Steiner kan faktisk se helt utrolige ut på nært hold. Vi kan bruke mikroskop til å undersøke alt fra eksplosive vulkanutbrudd til hvorfor fjellkjeder er så høye – eller til å finne sjeldne grunnstoffer.

Spor etter gigantiske jordskjelv
Visste du at store jordskjelv lager varige spor i bergartene, selv om de skjedde for hundre millioner år siden?

Der ingen har satt sine føtter
Dypt under havet finner vi rester av enorme skred, vulkanutbrudd og forsvunne landskap. Også på Månen og mange av planetene vet vi at det har vært store vulkanutbrudd.

Kan masseutryddelser skje igjen?
Du har garantert hørt om at dinosaurene døde ut. Men visste du at mer enn 95 prosent av alle artene på jorden forsvant for 252 millioner år siden?

Bevaring av naturmangfoldet
For å forstå hvilke historier bergartene og løsmassene kan fortelle oss, må vi passe på å bevare områder der disse finnes.

Lagring av CO2
Visste du at selv om CO2 er en gass, kan den lagres trygt nede i bakken?

Oksygeninnhold i atmosfæren
Det tok faktisk mer enn fire milliarder år før oksygeninnholdet i atmosfæren ble omtrent som i dag.

Overvåking av jordkloden fra verdensrommet
Vi studerer hvordan landskapet forandrer seg ved hjelp av satellitter som overvåker jorden. Satellittene tar bilder av jordoverflaten, og sammenligner vi bildene over dager, uker eller år, får vi informasjon om hvor fort isbreene smelter, om hvordan havisen i Arktis krymper, om avskoging i Amazonas, om ørkenspredning og om hvordan vi mennesker befolker stadig flere områder.

Vi lager kart
Vi bruker kart hele tiden, og alt som kan plasseres i et punkt på kartet kan undersøkes videre i Geografiske Informasjonssystemer (GIS). Slike verktøy kan videre brukes til å produsere kart over for eksempel hvor mange bolighus som ligger i kvikkleireområder eller farekart for snøskred.

Du trenger ikke full fordypning i matematikk for å komme inn på dette studiet. Fra og med 2022 trenger du ikke R2.

Må du like å være ute i naturen for å studere geofag? Nei, vi har spennende studier å tilby alle, enten du liker å være ute i naturen eller trives best i et laboratorium eller foran datamaskinen. Du kan også kombinere egne observasjoner i naturen med høyteknologiske beregninger.

Databeregninger – unikt ved UiO

Ved UiO har vi modernisert realfagsutdanningene på en måte få andre har klart. Allerede i starten av studiet lærer du hvordan du kan trekke beregninger på datamaskinen dypt inn i kjernen av faget. Dette gjør at du kan jobbe med realistiske og avanserte problemstillinger tidlig, og utforske faget på en kreativ måte.

Studiemiljø

Du skal trives som student hos oss! Når du starter får du en faddergruppe og du blir kjent med både gamle og nye studenter, faglig og sosialt. Studentene og faglærerne på programmet reiser også sammen på et todagers seminar, det er en ypperlig anledning til å bli godt kjent og få et godt fagmiljø. Vi følger deg opp videre i studiet, med arrangementer for førsteårsstudenter og en oppfølgingssamtale med hver enkelt for å høre hvordan det går.

Oslo er en storby som har det meste av det du kan drømme om. Vi har museer og gallerier, landets beste utvalg av spisesteder og kafeer, men også fantastisk natur, geologi og geografi. Du har muligheten til å bo i det legendariske Oslofeltet, omgitt av sedimentære og vulkanske bergarter! Studentmiljøet er inkluderende og veldig aktivt. Her kan du møte likesinnede og få venner for livet, godt hjulpet av faddergrupper, turer, organisert veiledning og en egen studentforening.

Om du lurer på noe praktisk rundt studiet, eller trenger veiledning, ta kontakt med oss.

Universitetet i Oslo har et rikt studentliv med over 250 studentforeninger. Geostudentene har egne foreninger både for studentpolitikk og for å treffes sosialt.

  • Geofaglig Fagutvalg ivaretar og fremmer studentenes interesser ved instituttet.
  • GÆA Norvegica er geostudentenes forening som engasjerer og ivaretar det sosiale studentmiljøet. GÆA ble stiftet i 1935 og er en av UiOs eldste studentforeninger.

Les mer om livet rundt studiene

Studier i utlandet

Institutt for geofag samarbeider med Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), og har også egne avtaler med mange utenlandske universiteter, deriblant University of Bristol, Aarhus Universitet, Université de Strasbourg og University of Ottawa.

Du kan ta et utvekslingssemester utenlands eller ved UNIS (Svalbard) i 5 eller i 6. semester, avhengig av om du velger studieretningen geologi eller geografi.

Les mer om utveksling

Jobb og videre studier

Med en bachelorgrad i Geologi og geografi har du et veldig godt grunnlag for videre fordypning og studier på masternivå. Avhengig av interesse og valg av studieretning på bachelor kan du gå videre med fag som miljøgeologi, geofarer, geomatikk, geomorfologi, geofysikk, geodynamikk, strukturgeologi eller tektonikk.

En utdanning i geofag gjør deg kvalifisert til mange spennende jobber i det offentlige og i det private næringsliv. Bygger du på til en mastergrad, får du flere muligheter på arbeidsmarkedet. Du kan arbeide som hydrolog, geomatiker, geolog, miljøgeolog, petroleumsgeolog eller som geofysiker. Du kan få stillinger i utdanningssektoren. Du kan også arbeide som rådgiver eller konsulent. Dette avhenger av fagkombinasjonen du velger i studiene.

Les mer om jobb og videre studier

Studiets oppbygging

Studieprogrammet har disse studieretningene:

  • Geografi
  • Geologi

Alle utdanninger innen