Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: REALR2
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 185915

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

1. mars 2023.

Om studiet

Har du lyst til å bidra til å løse miljø- og klimaproblemer? Som geofysikk- og klimastudent får du kunnskapene og ferdighetene du trenger for å forstå et jordsystem i stadig forandring.

Innhold i studiet

Geofysikk er læren om jordas fysikk. Jorda vi lever på, forandrer seg hele tiden. Temperaturen stiger, og vi får mer ekstremvær. Havstrømmene endrer seg, isbreene smelter, og det blir mer flom og tørke. Samtidig inntreffer plutselige jordskjelv, vulkanutbrudd og andre naturkatastrofer. I bakgrunnen virker langsomme tektoniske bevegelser som forandrer formen på jordskorpa, fra havbasseng til fjellkjeder. Alle disse fenomenene, på kort og lang sikt, påvirker livet vårt, på godt og vondt.

Å forstå jorda er å forstå naturen og de fysiske lovene naturen er underlagt. I løpet av studiet lærer du derfor å bruke fysikk og matematikk aktivt for å forstå de ulike fysiske prosessene i jordsystemet.

Vi jobber med penn og papir og med komplekse numeriske datamodeller. I tillegg drar vi på ekskursjoner og gjør feltarbeid. Du lærer å samle inn og analysere data matematisk og statistisk, for så å bruke dem til å beskrive prosesser i naturen.

Tidlig i studiet får du en generell introduksjon til geofag sammen med støttefag som matematikk, fysikk, informatikk og statistikk. Fra andre studieår fordyper du deg mer i geofagene. Du kan ta deler av studiet ved samarbeidsinstitusjoner i utlandet eller på Svalbard i femte eller sjette semester.

Hva gjør vi i studiet?

I geofysikk er planeten laboratoriet vårt.

Vi studerer værsystemer og skyer fra jetfly og måler havstrømmer og sjøtemperatur fra forskningsfartøy, drivende bøyer og satellitter.

Vi flyr droner over isbreer og bruker satellitter for å studere endringer som foregår både på land og i havet i Arktis.

Vi lytter på vibrasjoner i jorda for å studere jordskjelv, og vi analyserer kratere på månen for å forstå solsystemets utvikling.

Vi studerer enkeltprosesser i detalj under kontrollerte forhold i laboratorie-eksperimenter.

Eksempler på spørsmål du får svar på i studiet

Vær og havtemperatur
På hvilken måte er været vi opplever i Norge både påvirket av havtemperaturen i Mexicogulfen og av hvor sjøiskanten ligger nord for Svalbard?

Hvor raskt isbreene smelter i Norge, på Svalbard og ellers på jorda
Hvordan måler vi egentlig dette? Du får være med til en isbre og sjekke det ut selv.

Vannets kretsløp
Hvordan bidrar vannets kretsløp til å moderere klimaet på jorda?

Månens betydning på klima
Kunne vi ha bodd i Norge om det ikke hadde vært for månen?

Jordas atmosfære
Hvorfor er jordas atmosfære så forskjellig fra atmosfærene på for eksempel Venus og Mars? Eller er den egentlig så forskjellig?

Varsling av naturkatastrofer
Hvorfor er det så vanskelig å varsle jordskred, jordskjelv og vulkanutbrudd? Hva skal til for at vi blir bedre til dette?

Databeregninger – unikt ved UiO

Ved UiO har vi modernisert realfagsutdanningene på en måte få andre har klart. Du lærer tidlig i studiet hvordan du kan trekke beregninger på datamaskinen dypt inn i kjernen av faget. Dette gjør at du kan jobbe med realistiske og avanserte problemstillinger tidlig, og utforske faget på en kreativ måte.

Studiemiljø

Du skal trives som student hos oss! Når du starter, får du en faddergruppe og du blir kjent med både gamle og nye studenter, faglig og sosialt. Studentene og faglærerne på programmet reiser også sammen på et todagers seminar, det er en ypperlig anledning til å bli godt kjent og få et godt fagmiljø. Vi følger deg opp videre i studiet, med arrangementer for førsteårsstudenter og en oppfølgingssamtale med hver enkelt for å høre hvordan det går.

Om du lurer på noe praktisk rundt studiet ditt, eller trenger veiledning, ta kontakt med oss.

Universitetet i Oslo har et rikt studentliv med over 250 studentforeninger. GEO-studentene har egne foreninger både for studentpolitikk og for å treffes sosialt.

  • Geofaglig Fagutvalg ivaretar og fremmer studentenes interesser ved instituttet.
  • GÆA Norvegica er geostudentenes forening som engasjerer og ivaretar det sosiale studentmiljøet. GÆA ble stiftet i 1935 og er en av UiOs eldste studentforeninger.

Les mer om livet rundt studiene

Studier i utlandet

Institutt for geofag samarbeider med Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), og har også egne avtaler med mange utenlandske universiteter, deriblant University of Bristol, Aarhus Universitet, Université de Strasbourg og University of Ottawa.

Du kan ta et utvekslingssemester utenlands eller ved UNIS (Svalbard) i 5 eller i 6. semester.

Les mer om utveksling

Jobb og videre studier

Med bachelorgrad i Geofysikk og klima har du et godt grunnlag for videre fordypning og studier i mange fagområder på masternivå, for eksempel meteorologi, oseanografi, hydrologi, geografi, glasiologi, geofare, geodynamikk og seismologi.

En utdanning i geofag gjør deg kvalifisert til mange spennende jobber i det offentlige og i det private næringsliv. Bygger du på til en mastergrad, får du flere muligheter på arbeidsmarkedet. Du kan arbeide som hydrolog, geofysiker, meteorolog, oseanograf, miljøgeolog, eller som forsker innen klima og miljø. Du kan få stillinger i utdanningssektoren. Du kan også arbeide som rådgiver eller konsulent. Dette avhenger av fagkombinasjonen du velger i studiene.

Les mer om jobb og videre studier

Alle utdanninger innen