Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: REALR2
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 185915

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

19. desember 2023.

Om studiet

Har du lyst til å forstå miljø- og klimaproblemer, og bidra til å løse dem? Hos oss får du kunnskapene og ferdighetene du trenger.

Hva lærer du i Geofysikk og klima?

Planeten vår er i endring. Menneskeskapte klimaendringer gjør at temperaturen stiger og at vi får mer ekstremvær. Havet blir varmere, isbreene og havisen smelter, og det blir mer flom og tørke. I dette studieprogrammet lærer du hva som ligger bak klimaendringene og hvordan de påvirker oss nå og i framtiden. I tillegg lærer du om naturkatastrofer som skred, flom og jordskjelv.

Alle disse hendelsene, enten de er naturlige eller trigget av menneskelig aktivitet, påvirker livet på planeten. I Geofysikk og klima bruker vi matematikk og fysikk for å forstå det som skjer.

Hva gjør du som geofysiker eller klimaforsker?

Som geofysiker er planeten laboratoriet ditt. Du studerer jorda på mange forskjellige måter:

  • Du observerer værsystemer og skyer fra jetfly og måler havstrømmer og sjøtemperatur fra forskningsfartøy, drivende bøyer og satellitter.
  • Du flyr droner over isbreer og bruker satellitter til å studere endringer i isdekket, både på land og i havet i Arktis.
  • Du lytter på vibrasjoner i jorda for å forstå jordskjelv, vulkaner og ras, og utforsker liknende prosesser på andre planeter i solsystemet vårt.
  • Du bruker programmering for å gjenskape prosessene på superdatamaskiner, eller studerer dem i detalj i laboratorie-eksperimenter.

Hva inneholder studiet?

Hos oss lærer du å forstå de fysiske lovene naturen er underlagt, og å beskrive dem med alt fra penn og papir til komplekse numeriske datamodeller på superdatamaskiner. I tillegg vil du gjøre laboratorieforsøk og være med på feltarbeid for å samle inn og analysere data.

Tidlig i studiet får du en generell introduksjon til geofag sammen med viktige støttefag som matematikk, fysikk, programmering og statistikk. Fra andre studieår fordyper du deg i geofagene, som for eksempel hydrologi, meteorologi, oseanografi eller planetologi. Det tredje året har du mer valgfrihet, og du kan for eksempel velge å ta deler av studiet i utlandet eller på Svalbard hvor du får muligheten til å gå ut i felt i Arktis.

Eksempler på spørsmål du får svar på i studiet

Vær og havtemperatur

På hvilken måte er været vi opplever i Norge både påvirket av havtemperaturen i Mexicogulfen og av hvor sjøiskanten ligger nord for Svalbard?

Smeltende isbreer

Hvor raskt smelter breene i Norge, på Svalbard og ellers på jorda? Hvordan måler vi egentlig dette?

Flom og tørke

Vil ekstremvær som flom og tørke bli hyppigere i Norge i framtida? Hva kan konsekvensene bli for naturen og samfunnet?

Jordas atmosfære

Hvordan blir klimaet vårt egentlig påvirket av drivhusgasser og av skyer og små partikler som sand fra Sahara-ørkenen?

Varsling av naturkatastrofer

Hvorfor er det så vanskelig å varsle jordskred, jordskjelv og vulkanutbrudd? Hva skal til for at vi blir bedre til dette?

Jobb og videre studier

Med bachelorgrad i Geofysikk og klima blir du kvalifisert til spennende jobber innen klima og miljø i det offentlige og i det private næringsliv. Du kan for eksempel arbeide som hydrolog, meteorolog, oseanograf, eller seismolog. Det er også mulig å jobbe som konsulent eller ingeniør. Du kan også bli lærer på videregående skole. Dette avhenger av fagkombinasjonen du velger i studiene.

Graden er også et godt springbrett for videre fordypning og studier i mange fagområder på masternivå. Med en mastergrad får du enda flere muligheter på arbeidsmarkedet, og dette er også veien inn i forskningens verden.

Livet som student

Du skal trives som student hos oss! Når du starter, får du en faddergruppe og du blir kjent med både gamle og nye studenter, faglig og sosialt. Studentene og faglærerne på programmet reiser sammen på et todagers seminar – en en ypperlig anledning til å bli godt kjent og få et godt fagmiljø. Vi følger deg opp videre i studiet, med arrangementer for førsteårsstudenter og en oppfølgingssamtale med hver enkelt for å høre hvordan det går.

GEO-studentene har egne foreninger som arrangerer bedriftsbesøk, populærvitenskapelige foredrag og mye mer som skaper stemning. Geofaglig Fagutvalg ivaretar og fremmer studentenes interesser ved instituttet, mens GÆA Norvegica engasjerer studentene sosialt. Universitetet som helhet har også et rikt studentliv med over 250 ulike studentforeninger.

Oslo har det meste av det du kan drømme om. Vi har museer og gallerier, landets beste utvalg av spisesteder og kafeer, men også fantastisk natur. Bare en kort t-banetur unna universitetet kan du gå mil etter mil på langrenn og skogstur, eller du kan dra og bade i fjorden.

Om du lurer på noe praktisk rundt studiet ditt, eller trenger veiledning, ta kontakt med oss.

Dra på utveksling til Svalbard eller utlandet

Mange av våre studenter tar et semester ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Universitetet i Oslo er også med i universitetsalliansen Circle U, som gjør utveksling i Europa lettere for deg. Vi har i tillegg egne avtaler med mange utenlandske universiteter, som University of Bristol, ETH Zürich, Université de Strasbourg og University of Ottawa i Canada.

Du kan ta et utvekslingssemester utenlands eller ved UNIS (Svalbard) i 5 eller i 6. semester.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Alle utdanninger innen