Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: REALR2
Poenggrenser 2023:
  • 47.90 (primær)
  • 48.80 (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 185863

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

7. februar 2023.

Om studiet

Et tverrfaglig studieprogram i fysikk og kjemi med fokus på fremtidens energiløsninger. Du lærer å utvikle materialer til batterier, solceller, hydrogenteknologi og mye mer. Når du forstår materialene på atomnivå, kan du skape helt nye egenskaper. Dét er nanoteknologi!

Kort om studieprogrammet

Vi gir deg kunnskap om fremtidens energiløsninger beskrevet gjennom fysikk og kjemi. Du fordyper deg i nanoteknologi og materialvitenskap og hvordan dette danner grunnlaget for morgendagens fornybare energi.

Du lærer om bruk av sollys som energikilde gjennom solceller og fotokatalyse. Du lærer om lagring og utnyttelse av energi gjennom batterier, hydrogen, brenselsceller og termoelektriske materialer. Du lærer også om katalyse for gjenbruk av CO2, og om utvikling og resirkulering av verdifulle funksjonelle materialer.

Våre studenter gjør datasimuleringer og praktisk arbeid i laboratorier med utstyr i verdensklasse. Du lærer problemløsning, å tenke analytisk, og du får unik teknologisk og teoretisk kompetanse. I løpet av studiet kan du gjøre et prosjektarbeid hos oss eller våre samarbeidspartnere i industrien. Alternativt kan du dra på utveksling til utlandet.

Videre studier og jobb

Etter fullført bachelorgrad er du klar for arbeidslivet. Du er også forberedt for en mastergrad i Materialvitenskap for energi og nanoteknologi eller Fornybare energisystemer ved Universitetet i Oslo, eller i Materialvitenskap ved NTNU.

Databeregninger – unikt ved UiO

Ved UiO har vi modernisert realfagsutdanningene på en måte få andre har klart. Allerede i starten av studiet lærer du hvordan du kan trekke beregninger på datamaskinen dypt inn i kjernen av faget. Dette gjør at du kan jobbe med realistiske og avanserte problemstillinger tidlig, og utforske faget på en kreativ måte.

Studiemiljø

Du skal trives som student hos oss! Når du starter, får du en faddergruppe, og du blir kjent med både gamle og nye studenter, faglig og sosialt. Studentene og faglærerne på programmet reiser også sammen på et todagers seminar, som er en ypperlig anledning til å bli godt kjent og få et godt fagmiljø. Vi følger deg opp videre i studiet, med arrangementer for førsteårsstudenter og en oppfølgingssamtale med hver enkelt for å høre hvordan det går.

Universitetet i Oslo har et rikt studentliv med over 200 studentforeninger. Linjeforeningen for studieprogrammet Fornybar energi og nanoteknologi er Menageriet, som arrangerer hytteturer, bedriftsbesøk, populærvitenskapelige foredrag og mye mer som skaper stemning.

Studieopphold i utlandet

Du kan reise ut gjennom organiserte utvekslingsprogrammer til USA og flere land i Europa. Dette er mest aktuelt i 5. og/eller 6. semester.

Abilash utvikler «grønne» batterier

Les om Abilash' hverdag som student i Fornybar energi og nanoteknologi.