Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: REALR2
Poenggrenser 2023:
  • 47.90 (primær)
  • 48.80 (ordinær)
Studieplasser: 40
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 185863

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

19. desember 2023.

Om studiet

Få tverrfaglig kompetanse i fysikk og kjemi – vær med å utvikle fremtidens energiløsninger og skape nye teknologieventyr! Nanoteknologi handler om å gi materialer nye egenskaper. Slik lager vi mer effektive batterier og solceller for fremtidens fornybarsamfunn.

Kort om studieprogrammet

Hos oss blir du veiledet av prisvinnende undervisere og forskere. Du tilegner deg kunnskapen du trenger for å møte fremtidens fornybarsamfunn.

Du får tverrfaglig forståelse av naturvitenskap gjennom fordypning i fysikk og kjemi, med matematikk og programmering som sentrale arbeidsverktøy. Gjennom hele studiet utvikler du spesialkompetanse i nanoteknologi og avanserte materialer. Vi viser deg hvordan denne kunnskapen er grunnlaget for morgendagens fornybare energi- og teknologiløsninger.

Allerede fra første semester får du en unik innføring i solenergi, hydrogenbrenselceller og batterier. Du lærer hvordan avanserte materialer danner grunnlaget for fremtidens elektronikk og hvordan vi velger nye materialer for et bærekraftig samfunn.

Når du har fått det viktige grunnlaget og forståelsen av energi og nanoteknologi, kan du fordype deg innen mange felt, som for eksempel kjemi for gjenbruk og lagring av CO2 og resirkulering av verdifulle materialer som litium i batterier.

Verdensledende instrumenter og godt utstyrte laboratorier

På Kjemisk- og Fysisk institutt har vi laboratorier med utstyr i verdensklasse. Som student hos oss får du utforske og jobbe i et toppmoderne forskningsmiljø. Allerede i første semester lager du selv et materiale som leder strøm uten motstand - en superleder!

I elektronmikroskopene kan du studere materialene du lager, helt ned til individuelle atomer. Du lærer problemløsning, å tenke analytisk, og du får enestående teknologisk og teoretisk kompetanse.

Du får også mulighet til å delta i fronten av feltet gjennom prosjektarbeid i en av våre forskningsgrupper eller hos samarbeidspartnere i norsk næringsliv – kanskje hos din fremtidige arbeidsgiver?

Hopp inn i arbeidslivet – eller studér videre hos oss

Etter fullført bachelorgrad er du klar for arbeidslivet med en kompetanse som er sterkt etterspurt i Norge og utlandet.

Tidligere studenter jobber i mange ulike sektorer og bransjer. For eksempel i industriselskapene Morrow og Jotun, i konsulentbransjen hos McKinsey og med offentlig forvaltning i Miljødepartementet. Flere har fått ingeniørstillinger innen akademia, jobber som undervisere, eller har jobb hos andre forskningsinstitusjoner som blant annet Institutt for Energiteknikk og SINTEF.

Du er også forberedt for en mastergrad i Materialvitenskap for energi og nanoteknologi, Fornybare energisystemer ved Universitetet i Oslo eller i Materialvitenskap (Materials Science and Engineering) ved NTNU.

Bruk koding som eksperimentelt verktøy

Allerede i starten av studiet lærer du å bruke programmering og beregninger. Det gjør at du kan jobbe med avanserte problemstillinger og utforske fagene med realistiske eksempler. For eksempel kan programmering brukes til å forstå hvordan litiumioner beveger seg inne i batterier under opp- og utladning.

Studiemiljø

For at du skal ha det bra og lykkes som student er det viktig at du trives, både faglig og sosialt. Når du starter, får du en faddergruppe og blir kjent med både nye og erfarne studenter. Studentene og faglærerne på programmet reiser også sammen på et gratis todagers studentseminar, som er en fin anledning til å bli kjent og danne et godt miljø.

I det første studieåret følger vi deg opp med én-til-én oppfølgingssamtale, i tillegg til at du får tilbud om en rekke faglige- og sosiale arrangementer. Faglig påfyll? Hør foredrag fra verdensledende eksperter! Sosialt påfyll? Spill tørriscurling mot professorlaget! Det finnes alltid et arrangement som passer for deg.

Studentforeninger for det meste og for alle

Universitetet i Oslo har et rikt studentliv med flere hundre studentforeninger. Er du interessert i kultur, idrett, musikk, politikk, eller noe helt annet? Da finner du en forening som passer for deg!

I tillegg har studieprogrammet en egen studentforening; MENAgeriet. De arrangerer hytteturer, bedriftsbesøk, populærvitenskapelige foredrag og mye mer som skaper god stemning og dynamikk i studiehverdagen.

Studieopphold i utlandet

Du kan reise ut gjennom organiserte utvekslingsprogrammer til flere land, som blant annet i USA og Europa. Dette er mest aktuelt i løpet av det tredje studieåret. Utveksling skjer gjennom universiteter og høyskoler som tilbyr nanoteknologistudier.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen