Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Bergen

31. januar 2023.

Om studiet

Lingvistikk er vitskapen om menneskeleg språk og språkbruk (naturlege språk). Faget søkjer etter svar på kva som karakteriserer språk som ein kognitiv dugleik hos mennesket, som eit system for kommunikasjon, og som eit viktig kulturelt og sosialt fenomen. Studiet gir ei innføring i metodar for analyse og beskriving av språk og i teoriar om språkleg struktur og om likskap og skilnader mellom språka i verda.

Masterprogrammet i lingvistikk gir utdjupande innsikt i moderne lingvistisk teori, psykolingvistikk og kunstig intelligens. Gjennom en introduksjon i induktive, kvantitative og datamaskinelle forskningsmetodar forberedes studenten til å kunne utføre et uavhengig lingvistisk forskningsprosjekt.

Kvalifikasjon/tittel

Master i lingvistikk

Alle utdanninger innen