Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Bergen

31. januar 2023.

Om studiet

Masterprogrammet i fysikk blir tilbudt både i ren og anvendt fysikk. Programmet retter seg mot studenter med interesse for fysikk og beslektede fag og som ønsker å kvalifisere seg til forskning, utvikling eller undervisning, og søke arbeid der kvalifikasjoner i fysikk er påkrevd eller blir regnet som en fordel. Innenfor masterprogrammet i fysikk kan man velge mellom følgende studieretninger:

  • Akustikk
  • Eksperimentell kjerne- og partikkelfysikk
  • Medisinsk fysikk
  • Mikroelektronikk
  • Måleteknologi og nanofysikk
  • Optikk
  • Partikkelfysikk
  • Romfysikk
  • Teoretisk atom-, kjerne- og partikkelfysikk

Kvalifikasjon/tittel

Master i fysikk

Alle utdanninger innen