Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Erfaringsbasert master
Pris:

36000

Studieform: Samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
20

Informasjon oppdatert

14. mars 2022.

Om studiet

Kvalitetsforbedring i helsetjenesten er et deltidsstudium på 20 studiepoeng, som kan frittstående eller inngå som ett av tre kurs i Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi

Sentrale tema i kurset:

  • Forventninger og krav til kvalitet fra pasienter og myndigheter
  • Hvilke teorier og metoder for kvalitetsforbedring er mest relevante for norsk helsevesen
  • Hvordan måle og vurdere kvalitet
  • Hvordan utvikle og innføre et kvalitetssystem i en avdeling eller organisasjon
  • Hvordan veilede enkeltpersoner, grupper og organisasjoner gjennom kvalitetsutviklingsprosesser
  • Hvilke krav som stilles til ledere som vil utvikle god kvalitet i en organisasjon

Studiet retter seg mot helsepersonell eller andre som jobber i helsesektoren. Du må ha høyere utdanning på bachelornivå eller tilsvarende, samt kunne dokumentere minimum 2 års yrkespraksis fra helsetjeneste i Norge etter endt grunnutdanning.

Deltidsstudium med 4 ukesamlinger mandag-fredag over en periode på rundt 6 mnd fra oktober til mars.

Alle utdanninger innen