Nøkkelinformasjon

Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen

Studiested

Universitetet i Bergen

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

20

Semester

2

Kostnader

36000

Studieform

Samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Om studiet

Helseinformatikk er et videreutdanningskurs på masternivå som skal gi deg ferdigheter og kompetanse som gjør deg i stand til å bidra til økt nytte av teknologi i helsetjenesten og å kunne utvikle, tilby eller lede digitale helsetjenester. Kurset er et samlingsbasert deltidsstudium utviklet i samarbeid med FoU-avdelingen i Helse Bergen, ved vekt på konkrete eksempler fra helsetjenesten. Helseinformatikk skal gjøre deg i stand til å forstå IT-styringsprinsipper og grunnleggende oppbygging og organisering av IKT-utvikling, samt kunne forstå og beskrive IKT-funksjonalitetskrav. Kurset tar opp følgende tema:

  • Grunnleggende faguttrykk innenfor IT
  • Innføring i nasjonale prioriteringer, lovverk og grunnleggende IKT-strukturer
  • Tekonologiforståelse, informasjonssikkerhet og virksomhetsarkitektur
  • Brukersentrert prosjektmetodikk
  • Strukturering og utveksling av klinisk informasjon
  • Hvordan IT-løsninger kan brukes i kvalitetsforbedring
  • Vurdering av risiko

Studiet retter seg mot ansatte i primær- og spesialisthelsetjenesten som trenger kompetanse i å bygge opp, implementere, organisere og lede bruken av teknologi i helsetjenesten.

Du må ha helsefaglig utdanning eller annen relevant utdanning på minimum bachelornivå. Du må også kunne dokumentere minimum 2 års yrkespraksis.

Helseinformatikk er et deltidsstudium over en periode på ca 6 mnd fra september - januar, med studiesamlinger ved Universitetet i Bergen. Undervisningen vektlegger konkrete eksempler fra helsetjenesten og består av forelesninger, seminarer, gruppearbeid og prosjekt.

Alle utdanninger innen