Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120.00

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Gjennom masterprogrammet i utøvende musikk - klassisk utvikler du dine kunstneriske ferdigheter, din formidlingsevne, musikalske identitet og profil i forhold til karrieremål og yrkesambisjoner innen musikk-, kunst-, og kulturfeltet.

Vi tilbyr et masterprogram som med to spesialiseringer og fem fordypningsområder retter seg mot ulike arbeidssituasjoner for musikere. Flere av fordypningsområdene tilbys i samarbeid med teater- og konserthuset Kilden, Kilden vokalensemble og Kristiansand symfoniorkester – noe som gir enestående muligheter for utøvende praksis, kunstneriske impulser og profesjonsnærhet for studentene.

Som student ved masterprogrammet får du anledning til å fordype deg i det som interesserer deg mest, og hjelp til å realisere ditt eget kunstneriske prosjekt. Studiet vektlegger det utøvende arbeidet og vil stimulere din evne til kritisk tenkning, nyskaping og kreativitet

Et læringsmiljø med sterke faglige ressurser, der du eksponeres for internasjonale impulser og får muligheter til å medvirke i nasjonale og internasjonale prosjekter, vil utgjøre rammene for din tilværelse som masterstudent hos oss.

Masterprogrammets to spesialiseringer:

Kunstnerisk utøvende spesialisering:

Du skal følge ett av følgende fem utøvende fordypningsområder: Kunstnerisk kreativ, Ensemblesang, Orkesterakademi, Klaver i samspill eller Korledelse. Masterarbeidet vil være knyttet opp mot fordypningsområdet. Alle studenter følger emner med individuell undervisning i hovedinstrument. Kammermusikk og konsertvirksomhet står sentralt.

Kunstnerisk vitenskapelig spesialisering:

Forut for arbeid med en masteroppgave skal du tilegne deg kunnskap om ulike musikkvitenskapelige retninger, tradisjoner, fagspesifikke metoder, etiske problemstillinger og forskningstradisjoner. Tema for masteroppgaven kan knyttes opp mot egen utøvende virksomhet. Alle studenter følger emner med individuell undervisning i hovedinstrument. Kammermusikk og konsertvirksomhet står sentralt.

Begge spesialiseringer kvalifiserer til videre studier på ph.d.-nivå.

Hva lærer du?

  • Du utvikler tekniske og musikalske ferdigheter som musiker og instrumentalist på høyt nivå.
  • Du tilegner deg forståelse for sammenhenger mellom musikkteori, musikkhistorie og praktisk musikkutøvelse.
  • Du utvikler et godt faglig grunnlag for å kunne bidra til refleksjon, nytenkning og innovasjon innenfor fagområdet musikk.
  • Du får inngående kjennskap til hvordan man gjennomfører avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor det institusjonelle og frie musikkfeltet.
  • Du får en innføring i musikkvitenskapelige disipliner, og studiet legger til rette for egen forskning på musikk.
  • Fullført studium gir deg graden master i utøvende musikk- klassisk.

Opptakskrav

Generelt opptaksgrunnlag for masterprogram framgår av forskrift om krav til mastergrad, fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Det generelle kravet er fullført bachelorgrad, cand.mag.-grad eller annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang. Faglig grunnlag er bestått fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng i utøvende musikk eller tilsvarende. 

Opptaksprøve klassisk: Uke 7.

Se utfyllende regler for opptak og informasjon om musikkopptaket på uia.no/musikkopptak.

Kvalifikasjon/tittel

Master i utøvende musikk

Alle utdanninger innen