Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Programmet er et tilbud til sykepleiere som ønsker faglig fordypning i spesialsykepleie. Vi tilbyr deg spesialiseringer i anestesi-, intensiv-, barne- og operasjonssykepleie. Studiet gir deg teoretisk, praktisk og forskningsbasert kunnskap innen spesialsykepleie.

Det er mulig å avslutte studiet etter oppnådde 90 studiepoeng, og ta de siste 30 studiepoengene på deltid.

Hva lærer du?

Programmet består av felles- og fagspesifikke emner. Alle emnene knyttes sammen i en avsluttende masteroppgave.

Fellesemner skal gi deg innsikt i kvalitative og kvantitative forskningstradisjoner og metoder. I undervisningen er det en særlig vekt på metoder som er relevante for forsknings-, utviklings- og kvalitetsforbedrende arbeid på det helsefaglige området.

De fagspesifikke emnene skal gi deg innsikt i temaer som opplevelser, reaksjoner og mestringsstrategier hos pasienter som er akutt og/eller kritisk syke. Du blir videre undervist i fagspesifikke tema i den spesialiseringen du velger. Her er de kliniske emnene viktige. Klinisk praksis utgjør en betydelig andel av studiet.

Masteroppgaven er et selvstendig, individuelt vitenskapelig arbeid innenfor spesialsykepleie.

Opptakskrav

  • Bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende. Søkere som har utdanning i sykepleie fra før rammeplan av 1987 trådte i kraft, må kunne dokumentere kunnskaper på bachelornivå angitt i felles innholdsdel i rammeplan for sykepleieutdanning.

Minst to års ansiennitet som autorisert sykepleier i 100 % stilling

Se utfyllende regler for opptak på uia.no/spesialsykepleie.

Kvalifikasjon/tittel

Master i spesialsykepleie

Alle utdanninger innen