Sosialt arbeid, bachelorprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Har du lyst til å jobbe med mennesker? Er du opptatt av samfunnsspørsmål og sosiale problemer? Studiet passer for deg som ønsker å bidra til å forebygge, løse og redusere sosiale problemer hos enkeltpersoner, i familier, grupper eller i samfunnet generelt. En treårig bachelorutdanning i sosialt arbeid gir deg rett til yrkestittelen sosionom. Som sosionom vil du kunne jobbe med barn, ungdom, voksne og miljøer som trenger støtte i vanskelige situasjoner.

 

Bachelorprogrammet er bredt anlagt slik at du som sosionom skal være kvalifisert for ulike typer arbeid. I studiet vil du få kontakt med brukerorganisasjoner for å forstå brukeres perspektiv. Gjennom praksis og valg av tema for bacheloroppgave får du mulighet til å ha særlig vekt på enkeltemner innenfor sosialt arbeid, for eksempel arbeid med barn og unge, barnevern eller arbeidsinkludering.

 

Hva lærer du?

I dette studiet lærer du om grunnlag for, utvikling og betydning av sosialt arbeid. Du lærer om velferdsstatens oppbygging og om samfunnsforhold generelt. Gjennom studiet vil du få mulighet til å utvikle kommunikasjons- og relasjonsferdigheter, etisk bevissthet og evne til kritisk refleksjon. Du vil lære ulike arbeidsmåter i sosialt arbeid på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Arbeidsformer der brukere – både barn, ungdom og voksne – er aktive deltakere og mobiliserer egne ressurser er vektlagt.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Andre krav i løpet av studiene

Studiet har skikkethetsvurdering og krav om politiattest.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i sosialt arbeid

Tilbys ved:

  • Kristiansand

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

45.40 (primær)
51.60 (ordinær)

Studieplasser

75

Søknadskode (SO)

201080