Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • 52.70 (primær)
  • 56.30 (ordinær)

Studieplasser

70

Søknadskode (SO)

201526

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Bachelorstudiet i rettsvitenskap gir deg juridisk kompetanse som er ettertraktet i arbeidsmarkedet. Samfunnet vi lever og arbeider i blir mer og mer regulert av lover, kontrakter og ulike former for vedtak.

Dette må vi forholde oss til enten vi skal kjøpe ny bil, søke opptak på et studieprogram, inngå en arbeidsavtale eller klage på et gebyr. Reguleringene har også betydning for statens og kommuners virksomhet, for eksempel plikten for kommunen til å brøyte gang- og sykkelveier etter snøfall, eller plikten til å yte helse- og sosialhjelp.

UiAs studium i rettsvitenskap har flere år på rad fått beste helhetsvurdering av alle universiteter som tilbyr rettsvitenskap på NOKUTs Studiebarometer.

Hva lærer du?

Studiet vil gi deg kunnskap om sentrale juridiske begreper, metode og verdier. I tillegg vil du få en grundig innføring i noen av de viktigste rettsområdene innenfor både privat og offentlig sektor. Det innebærer blant annet forbrukerrettigheter, regler for forvaltningens oppbygging, kompetanse og saksbehandling. Du lærer å anvende regler som i økende grad styrer vår hverdag. Gjennom forelesninger, seminarer, gruppearbeid og individuell oppgaveløsning lærer du å forstå og løse teoretiske og praktiske juridiske problemstillinger.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i rettsvitenskap

Alle utdanninger innen