Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Grimstad

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

8

Studietempo

Deltid

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Dette studiet gir deg kompetanse for arbeid med psykososial helse, som kan omfatte både klinisk praksis, forskning, samt utvikling og kvalitetssikring av tjenester. Du vil få kunnskap om ulike teorier og metoder innenfor helsefremmende arbeid, ulike tilnærmingsmåter til behandling, og ulike evaluerings- og forskningsmetoder. Du vil også få erfaring med å anvende og formidle kunnskap innenfor fagfeltet.

Du skal lære å:

  • arbeide for å styrke menneskers opplevde egenverd og livskraft
  • bistå i prosesser som utvikler opplevelsen av å ha mulighet for å mestre hverdagens utfordringer
  • skape inkluderende lokalmiljø.

Studiet gir muligheter for ulike spesialiseringer. Alle spesialiseringene tilbys ikke hvert år. Høsten 2022 tilbyr vi spesialiseringen i psykisk helsearbeid.

Undervisningen gjennomføres som tre til fire samlinger hvert semester. Samlingene gjennomføres hovedsakelig på Campus Grimstad. Hver av samlingene har en varighet på tre til fem dager. Undervisningen foregår på dagtid. Timeplan for studiet er ferdig i midten av juni.

Siden studiet er et deltidsstudium, vil mange være i arbeid. Vi gjør derfor oppmerksom på at der det er aktuelt, må du ta deg fri for å delta på undervisningen.

Hva lærer du?

Du får kunnskap om ulike perspektiv på psykososiale problemer, det menneskelige mangfold, inkluderende og ekskluderende forhold i samfunnet, og helsefremmende prosesser. Studiet gir også kunnskap om ulike teorier innenfor helsefremmende arbeid, ulike typer behandling og forskningsmetoder.

Sosialpolitiske føringer presenteres, analyseres og diskuteres i studiet. Du lærer kritisk analyse, refleksjon og forskningsmessig evaluering av tjenester og arbeidsformer. Dette blir sett i lys av helse- og sosialpolitiske føringer, erfaringer fra brukere og fagfolk og nyere forskning. Slik gir masterprogrammet deg kompetanse i å arbeide kunnskapsbasert.

Opptakskrav

Faglig grunnlag for samtlige spesialiseringer (Psykisk helsearbeid, Rusrelatert arbeid, Miljøterapeutiske tilnærmingsmåter og Sexologi) er bestått bachelorgrad eller tilsvarende i barnevernspedagogikk, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie eller vernepleie. Søkere som har utdanning fra før rammeplaner av 1987 trådte i kraft, må kunne dokumentere kunnskaper på bachelornivå angitt i felles innholdsdel i rammeplanene for de angitte utdanningene og i tillegg ha annen relevant høyere utdanning slik at det samlede omfanget utgjør 180 studiepoeng.

bSøkere med annen høyskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende utdanningsnivå kan, etter individuell vurdering, bli tatt opp som studenter.

For opptak til spesialisering i psykisk helsearbeid eller sexologi kreves i tillegg minst ett års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.

Se utfyllende regler for opptak på uia.no/psykiskhelsearbeid-master.

Det tas forbehold om endringer og oppstart av alle spesialiseringer. Universitetets videreutdanninger i psykisk helsearbeid, psykososial helse og rusrelatert arbeid, miljøterapeutiske tilnærmingsmåter, psykososialt arbeid med barn og unge, sexologi og familieterapi kan i varierende omfang godkjennes som en del av programmet.

Kvalifikasjon/tittel

Master i psykisk helsearbeid

Alle utdanninger innen