Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Grimstad

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

8

Studietempo

Deltid

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Dette studiet gir deg kompetanse for arbeid med psykososial helse, som kan omfatte både klinisk praksis, forskning, samt utvikling og kvalitetssikring av tjenester. Du vil få kunnskap om ulike teorier og metoder innenfor helsefremmende arbeid, ulike tilnærmingsmåter til behandling, og ulike evaluerings- og forskningsmetoder. Du vil også få erfaring med å anvende og formidle kunnskap innenfor fagfeltet.

Du skal lære å:

  • arbeide for å styrke menneskers opplevde egenverd og livskraft
  • bistå i prosesser som utvikler opplevelsen av å ha mulighet for å mestre hverdagens utfordringer
  • skape inkluderende lokalmiljø.

Studiet gir muligheter for ulike spesialiseringer. Alle spesialiseringene tilbys ikke hvert år. Høsten 2021 tilbyr vi spesialiseringene i psykisk helsearbeid, miljøterapeutiske tilnærmingsmåter og sexologi. Høsten 2022 tilbyr vi spesialiseringene i psykisk helsearbeid og rusrelatert arbeid.

Undervisningen gjennomføres som tre til fire samlinger hvert semester. Samlingene gjennomføres hovedsakelig på Campus Grimstad. Hver av samlingene har en varighet på tre til fem dager. Undervisningen foregår på dagtid. Timeplan for studiet er ferdig i midten av juni.

Siden studiet er et deltidsstudium, vil mange være i arbeid. Vi gjør derfor oppmerksom på at der det er aktuelt, må du orde deg fri for å delta på undervisningen.

Hva lærer du?

Du får kunnskap om ulike perspektiv på psykososiale problemer, det menneskelige mangfold, inkluderende og ekskluderende forhold i samfunnet, og helsefremmende prosesser. Studiet gir også kunnskap om ulike teorier innenfor helsefremmende arbeid, ulike typer behandling og forskningsmetoder.

Sosialpolitiske føringer presenteres, analyseres og diskuteres i studiet. Du lærer kritisk analyse, refleksjon og forskningsmessig evaluering av tjenester og arbeidsformer. Dette blir sett i lys av helse- og sosialpolitiske føringer, erfaringer fra brukere og fagfolk og nyere forskning. Slik gir masterprogrammet deg kompetanse i å arbeide kunnskapsbasert.

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) innen helse- og sosialfag, og minst ett års relevant yrkespraksis i psykisk helsearbeid etter fullført utdanning. Søkere med annen relevant bachelorutdanning og relevant praksis kan tas opp etter individuell vurdering.

Se utfyllende regler for opptak på uia.no/psykiskhelsearbeid-master.

Det tas forbehold om endringer og oppstart av alle spesialiseringer. Universitetets videreutdanninger i psykisk helsearbeid, psykososial helse og rusrelatert arbeid, miljøterapeutiske tilnærmingsmåter, psykososialt arbeid med barn og unge, sexologi og familieterapi kan i varierende omfang godkjennes som en del av programmet.

Kvalifikasjon/tittel

Master i psykisk helsearbeid

Alle utdanninger innen