Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2020

  • 45.00 (primær)
  • 47.10 (ordinær)

Studieplasser

150

Søknadskode (SO)

201369

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Dette studiet gir deg en solid økonomiutdanning fra Handelshøyskolen ved UiA som er blant Norges ledende handelshøyskoler. Økonomistudentene har en aktiv linjeforening, Mercurius, som bidrar aktivt til det gode studentmiljøet.

Bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon gir deg en mangfoldig og relevant utdanning som åpner for mange spennende jobbmuligheter. Alle virksomheter har behov for ansatte med økonomisk og administrativ kompetanse, enten det er i privat næringsliv, offentlig forvaltning eller i ideelle organisasjoner. Bachelorprogrammet gir dessuten gode muligheter for videre studier.

Studerer du hos oss får du utdanning av høy, internasjonal kvalitet. Vi er én av kun to norske handelshøyskoler med internasjonal AACSB-akkreditering. Et vitnemål fra Handelshøyskolen ved UiA vil derfor kunne gi deg mange fordeler i fremtiden.

Hva lærer du?

I løpet av studiet lærer du hvordan en virksomhet ledes og administreres. Du lærer også å innhente og analysere informasjon som gir deg grunnlag for å foreta beslutninger, samt å reflektere over etiske utfordringer knyttet til ulike beslutningsalternativ.

I de to første studieårene tilegner du deg grunnleggende kunnskap innenfor bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, markedsføring, organisasjons- og ledelsesfag samt metode. I tredje studieår kan du enten velge utveksling eller valgemner i høstsemesteret, mens vårsemesteret består av obligatoriske emner og bacheloroppgave. Du kan også velge HR og organisasjonsutvikling på 60 studiepoeng i Grimstad som tredje studieår.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Godt grunnlag i matematikk, for eksempel R1/(S1 + S2). Et godt grunnlag i engelsk og bedriftsøkonomiske fag anbefales også.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i økonomi og administrasjon

Alle utdanninger innen