Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120.00

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Setter du deg høye mål? Ønsker du å bidra til verdiskaping? Ser du for deg en fremtidig lederkarriere? Masterprogrammet i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen ved UiA gir deg en anerkjent utdannelse og et solid grunnlag for å nå dine ambisjoner. Du får anledning til å bygge et faglig nettverk i et dynamisk, inkluderende og internasjonalt studiemiljø, og studiet vil gi deg mange muligheter i arbeidsmarkedet.

Studerer du hos oss får du utdanning av høy, internasjonal kvalitet. Handelshøyskolen ved UiA er en av kun to norske handelshøyskoler med internasjonal AACSB-akkreditering. Et vitnemål fra Handelshøyskolen ved UiA vil kunne gi deg mange fordeler i fremtiden.

Denne utdanningen fører fram til sidetittelen Siviløkonom og krever at du oppfyller kravene til bachelorgrad angitt i Vilkår for bruk av tilleggsbetegnelsen (sidetittelen) siviløkonom fra Universitets- og høgskolerådet – Økonomi og administrasjon (UHR-ØA) for å være kvalifisert for opptak. Dersom du ikke tilfredsstiller opptakskravene, så er kanskje vårt nye masterprogram i International Business et alternativ?

Hva lærer du?

Masterprogrammet i økonomi og administrasjon gir deg solid teoretisk og empirisk innsikt innen fagområder knyttet til økonomi og administrasjon. Utdanningen gir i tillegg analytiske ferdigheter som gjør deg i stand til å anvende din teoretiske og empiriske innsikt på problemstillinger du møter i arbeidslivet og i samfunnet.

Programmet gir deg også innsikt i etiske problemer og utfordringer du kan møte i ditt profesjonelle arbeid og hvordan virksomheter kan forholde seg til disse, samt innsikt i globale spørsmål, hvordan globalisering og globale forhold kan påvirke virksomheter og markeder, og hvordan virksomheter kan respondere på dette.

Som siviløkonomstudent ved UiA vil du dra nytte av kompetansen og bredden i fagmiljøet, særlig i tilknytning til arbeidet med masteroppgaven.

Som student i programmet møter du et internasjonalt studiemiljø hvor du gjennom samarbeid med internasjonale grads- og utvekslingsstudenter utvikler din språklige og tverrkulturelle kompetanse.

I programmet får du mulighet til å spesialisere deg i Analytical Finance, Økonomisk styring eller International Business.

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) i økonomi og administrasjon, regnskap og revisjon eller tilsvarende.

Se utfyllende regler for opptak på uia.no/okadm-master.

Anbefalte forkunnskaper

Gode kunnskaper i engelsk.

Kvalifikasjon/tittel

Master i økonomi og administrasjon - siviløkonom

Alle utdanninger innen