Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Master, 5 år

Studiepoeng

300.00

Semester

10

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

MATRS

Poenggrenser 2020

  • 46.00 (primær)
  • 47.20 (ordinær)

Studieplasser

100

Søknadskode (SO)

201345

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Setter du deg høye mål? Ønsker du å bidra til verdiskaping? Ser du for deg en fremtidig lederkarriere? Masterprogrammet i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen ved UiA gir deg en anerkjent utdannelse og et solid grunnlag for å nå dine ambisjoner. Du får anledning til å bygge et faglig nettverk i et dynamisk, inkluderende og internasjonalt studiemiljø, og studiet vil gi deg mange muligheter på arbeidsmarkedet.

Studerer du hos oss får du utdanning av høy, internasjonal kvalitet. Vi er én av kun to norske handelshøyskoler med internasjonal AACSB-akkreditering. Et vitnemål fra Handelshøyskolen ved UiA vil derfor kunne gi deg mange fordeler i fremtiden.

Hva lærer du?

I løpet av studiet lærer du hvordan en virksomhet ledes og administreres. Du lærer også å innhente og analysere informasjon som grunnlag for beslutninger, samt å reflektere over etiske utfordringer knyttet til ulike beslutningsalternativ.

I de to første studieårene tilegner du deg grunnleggende kunnskap innenfor bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, markedsføring, organisasjons- og ledelsesfag samt i metode. I tredje studieår kan du enten velge «HR og organisasjonsutvikling» på 60 studiepoeng i Grimstad, eller ta det tredje året i Kristiansand hvor det inngår valgemner i høstsemesteret og obligatoriske emner og bacheloroppgave i vårsemesteret. Vi gjør deg oppmerksom på at fra og med opptak 2018 tilbys ikke spesialiseringen Regnskap for regnskapsførere.

I de to siste årene kan du spesialisere deg ytterligere i Analytical Finance, økonomisk styring eller International Business.

Som siviløkonomstudent på UiA vil du også dra nytte av kompetansen og bredden i fagmiljøet særlig i tilknytning til arbeidet med masteroppgaven.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + spesielle krav i matematikk: R1/(S1 + S2)

Anbefalte forkunnskaper

Et godt grunnlag i engelsk, matematikk og bedriftsøkonomiske fag.

Kvalifikasjon/tittel

Master i økonomi og administrasjon - siviløkonom

Alle utdanninger innen