Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

201889

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Hvorfor velge dette stuidet?

Er du glad i å lese god litteratur? Liker du å skrive og formidle noe til andre? Er du nysgjerrig på hva som gjør godt språk godt og gode tekster gode? Eller er du opptatt av den rollen språk og tekst har i samfunnet?

Bachelorprogrammet i nordisk språk og litteratur gir deg en grunnleggende innsikt i mange sammenhenger og forhold i samfunnet vårt, både i nåtid og fortid. Språket og litteraturen reflekterer sosiale, kulturelle og politiske sider ved samfunnet, og setter deg bedre i stand til å forstå den omverdenen du er en del av.

Gjennom studiet får du utviklet dine ferdigheter i muntlig og skriftlig formidling, og med egeninnsats blir du i stand til å kunne skrive gode tekster og beherske korrekt norsk. Dette er vesentlige ferdigheter, til nytte for både seinere studier og i arbeidslivet.

Hva lærer du?

  • Du tilegner deg grunnleggende kunnskaper om nordisk språk og litteratur.
  • Du får en dypere forståelse av sammenhenger mellom språk, litteratur og samfunn, både i nåtid og i fortid.
  • Du får kunnskap om teorier om tekstlige, språklige og litterære uttrykk.
  • Du utvikler et personlig og kritisk forhold til norsk og nordisk språk og litteratur.
  • Du blir i stand til å utforske ei faglig problemstilling og å planlegge og gjennomføre mindre forsknings- og utviklingsarbeider.
  • Du lærer å uttrykke kunnskapen din, både skriftlig og muntlig, til bruk i undervisning og annen formidling.
  • Du lærer å skrive godt og korrekt norsk, på begge målformer.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

For å kunne gjennomføre studiet bør du forstå skriftlig og muntlig norsk på morsmålsnivå eller tilnærmet dette. Du bør mestre skriftlig bokmål og nynorsk.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i nordisk språk og litteratur