Fakta

Sted:
Kristiansand
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 201210

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

29. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Er du glad i å lese god litteratur? Har du sans for språk? Liker du å skrive og formidle noe til andre?

Årsstudium i nordisk språk og litteratur gir deg innsikt i mange sammenhenger og forhold i samfunnet vårt, både i nåtid og fortid. Språket og litteraturen reflekterer sosiale, kulturelle og politiske sider ved samfunnet, og setter deg bedre i stand til å forstå den omverdenen du er en del av.

Gjennom studiet får du utviklet dine ferdigheter i muntlig og skriftlig formidling, og med egeninnsats blir du i stand til å kunne skrive gode tekster og beherske korrekt norsk. Dette er vesentlige ferdigheter, til nytte for både seinere studier og arbeidslivet.

Hva lærer du?

  • Du tilegner deg grunnleggende kunnskaper om nordisk språk og litteratur.
  • Du får innsikt i sammenhenger mellom språk, litteratur og samfunn, både i nåtid og i fortid.
  • Du lærer å uttrykke kunnskapen din, både skriftlig og muntlig, til bruk i undervisning og annen formidling.
  • Du lærer å skrive godt og korrekt norsk, på begge målformer.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper:

For å kunne gjennomføre studiet bør du forstå skriftlig og muntlig norsk på morsmålsnivå eller tilnærmet dette. Du bør mestre skriftlig bokmål og nynorsk.

Kvalifikasjon/tittel

Nordisk språk og litteratur, årsstudium

Alle utdanninger innen