Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • 39.60 (primær)
  • 38.00 (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

201667

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

På årsstudiet i musikk får du grunnleggende kunnskap om ulike musikkemner, samtidig som du utvikler dine musikalske ferdigheter. Du får praktisk erfaring med å tilrettelegge, skape og lede musikkaktiviteter og du får mulighet til å utvikle deg på hovedinstrumentet ditt, spille i band og komponere musikk ved bruk av musikkteknologiske hjelpemidler. Studieåret ditt vil inneholder både utøvende og musikkteoretiske disipliner, undervisningsrettede emner og praktiske formidlingsprosjekter.

Hva lærer du?

  • Du lærer å anvende hovedinstrument og akkompagnementsinstrument i formidlingssituasjoner.
  • Du vil få kunnskap om musikk som kunst- og kulturuttrykk, som fag i utdanningssystemet, som fritidsaktivitet og livsinnhold.
  • Du lærer å planlegge, lede og gjennomføre konserter og formidlingsopplegg.
  • Du lærer å komponere musikk ved bruk av musikkteknologiske hjelpemidler.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Undervisningen forutsetter at du har kunnskaper i musikk – både notekunnskap og instrumentkunnskap.

Kvalifikasjon/tittel

Musikk, årsstudium

Alle utdanninger innen