Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Hvofor velge dette studiet?

Ønsker du en sterk faglig kompetanse i matematikk?

Studiet har to ulike profiler, en i matematikkdidaktikk rettet mot å bli matematikklærer på ungdomsskole eller videregående og en ren matematisk profil. I matematikkdidaktikk behandles problemstillinger knyttet til undervisning av matematikk. Den matematiske retningen går dypere inn i matematikkfaget, og gir deg avansert faglig kompetanse. Begge retningene gir mulighet for å bli lektor etter fullført praktisk pedagogisk utdanning, og begge kvalifiserer for opptak til ph.d-studier.

Universitetet i Agder har et sterkt fagmiljø innenfor matematikk og matematikkdidaktikk, og det nasjonale Senter for fremragende undervisning i matematikk (MatRIC) ligger ved UiA.

Studiet undervises på engelsk hvis det er engelskspråklige studenter.

Hva lærer du?

Matematikkdidaktikk

Gjennom studiet utvikler du avanserte kunnskaper om sentrale problemstillinger og metoder innenfor matematikk og matematikkdidaktikk. Du lærer å formidle forskningsresultater, analysere og forholde deg aktivt til faglige, sosiale og etiske spørsmål som oppstår i læringssituasjoner i matematikk.

Matematikk

Om du velger fordypning i matematikk tilegner du deg en dyp og avansert forståelse for matematiske problemer og metoder. Du lærer å anvende teoretiske og praktiske kunnskaper i matematikk, og får inngående kunnskap i forskning på matematikk.

Opptakskrav

Ett av punktene nedenfor må være oppfylt:

  • 90 studiepoeng i matematiske fag for søkere med grunnskole- eller allmennlærerutdanning eller
  • fordypning i matematiske fag på minst 80 studiepoeng, for søkere med bachelorgrad, cand.mag.-grad eller tilsvarende

Se utfyllende regler for opptak på uia.no/matematikk-master.

Kvalifikasjon/tittel

Master i matematikk

Alle utdanninger innen