Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

REALFA

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

201205

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Årsstudiet gir deg bred kunnskap om sentrale matematiske problemstillinger og metoder innenfor kalkulus, algebra, geometri og statistikk, og tilsvarer 1. studieår av bachelorprogrammet i matematikk.

I tillegg til å være et fag i seg selv, er matematikk selve språket som brukes i de andre realfagene. Derfor kan det være en god inngang å starte realfagsstudier med matematikk. Med realfag mener vi vanligvis matematikk, fysikk, kjemi, biologi, informatikk og geofysiske fag.

Visste du at matematikk kan brukes til:

  • å dosere medisin?
  • å produsere dataprogrammer?
  • dekoding, blant annet i Kripos?
  • å optimalisere geometriske former slik som overflaten på et bilkarosseri?

Universitetet i Agder har et sterkt fagmiljø innen matematikk og matematikkdidaktikk, og Norges Senter for fremragende undervisning i matematikkdidaktikk (MatRIC) ligger ved UiA.

Som student ved UiA har du et unikt tilbud om én-til-én-hjelp i matematikk, hver dag hele uken. Drop-in tilbudet er i regi av MatRIC.

Hva lærer du?

Du tilegner deg kunnskap om sentrale matematiske problemstillinger og metoder, og å kunne forklare og anvende sentrale begreper i matematikk.

For tiden består årsstudiet av emner i kalkulus, algebra og statistikk, samt at du kan velge mellom geometri og programmering med anvendelser i økonomi og realfag.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og ett av fagene R1/(S1+S2) og enten (R1+R2) / fysikk (1+2) / kjemi (1+2) / biologi (1+2) / informasjonsteknologi (1+2) / geofag (1+2) eller teknologi og forskningslære (1+2).

Anbefalte forkunnskaper

R1 eller S1+S2 (2MX)

Kvalifikasjon/tittel

Matematikk, årsstudium

Alle utdanninger innen