Fakta

Sted:
Grimstad
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

29. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Klinisk helsevitenskap passer for deg som er opptatt av pasientbehandling, og som ønsker å fokusere på pasientens beste i en helsetjeneste i endring. Studiet er aktuell påbygging for en rekke helse- og sosialfaglige utdanninger.

Samhandlingsreformen har endret fordelingen av oppgaver i helsesektoren. Behandlingstiden går ned ved sykehusene, tjenestene blir mer sentraliserte og spesialiserte – samtidig som flere oppgaver overføres til kommunene. Kommunene skal ta vare på innbyggere med komplekse sykdomstilstander, og i større grad drive aktiv behandling og rehabilitering. Helsefremmende og forebyggende arbeid blir også viktigere.

Disse utviklingstrekkene gir behov for ny kompetanse, som du kan tilegne deg i dette studiet.

Hva lærer du?

I løpet av studiet vil du lære om temaer som organisering og innovasjon i helsetjenestene, avansert utredning og klinisk vurdering, vitenskapsteori, samt kvalitative og kvantitative forskningstradisjoner og metoder.

I spesialiseringen innenfor rehabilitering og helsefremming ved kronisk helsesvikt, vil du fordype deg i utredning, planlegging og gjennomføring av tiltak som kan fremme helse, mestring og livskvalitet hos kronisk syke.

Du kan søke om å få godkjent tidligere gjennomført videreutdanning som spesialisering.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Bachelorgrad i f.eks. sykepleie, ergoterapi, vernepleie, fysioterapi (eller tilsvarende treårig helse- eller sosialfaglig universitets- og høyskoleutdanning). Søkere med annen relevant bachelorgrad eller tilsvarende kan etter individuell vurdering bli tatt opp som student.

Se utfyllende regler for opptak på uia.no/kliniskhelsevitenskap.

Kvalifikasjon/tittel

Master i klinisk helsevitenskap

Alle utdanninger innen