Fakta

Sted:
Kristiansand
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

18. januar 2023.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Har du lyst til å trenge til bunns i en historisk begivenhet eller prosess? Sikter du mot en jobb der du skal bidra til forståelse av samfunnsmessige sammenhenger? På masterstudiet i historie lærer du det historiefaglige ”håndverket” og får innsikt i fagets tenkemåter og teori.

Masterstudiet i historie gir deg innsikt i hvordan historikere arbeider med å etablere ny kunnskap om fortidige samfunn. Undervisningen er seminarbasert og legger vekt på diskusjon og andre studentaktive læringsformer. Derfor gir studiet deg trening i å argumentere faglig, og du blir utfordret til å reflektere over hvordan historisk kunnskap er blitt brukt – og fortsatt brukes – for å forme identiteter, bygge nasjoner eller nå politiske mål. Under veiledning får du prøve deg som historiker med ditt eget forskningsprosjekt.

Hva lærer du?

Gjennom arbeidet med masteroppgaven får du erfaring med å gjennomføre et historisk forskningsprosjekt under veiledning av erfarne forskere. Studiet gir innsikt i sentrale metoder og arbeidsmåter i faget og kunnskap om historiefaglig teori og forskningslitteratur.

Opptakskrav

Generelt opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng). I opptaksgrunnlaget skal det inngå en fordypningsenhet i historie på minst 80 studiepoeng. Minst 20 studiepoeng i fordypningsenheten må være nivå 2. Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre. Kravet beregnes på grunnlag av hele bachelorgraden.

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder.

Kvalifikasjon/tittel

Master i historie

Alle utdanninger innen