Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Har du lyst til å trenge til bunns i en historisk begivenhet eller prosess? Sikter du mot en jobb der du skal bidra til forståelse av samfunnsmessige sammenhenger? På masterstudiet i historie lærer du det historiefaglige ”håndverket” og får innsikt i fagets tenkemåter og teori.

Masterstudiet i historie gir deg innsikt i hvordan historikere arbeider med å etablere ny kunnskap om fortidige samfunn. Undervisningen er seminarbasert og legger vekt på diskusjon og andre studentaktive læringsformer. Derfor gir studiet deg trening i å argumentere faglig, og du blir utfordret til å reflektere over hvordan historisk kunnskap er blitt brukt – og fortsatt brukes – for å forme identiteter, bygge nasjoner eller nå politiske mål. Under veiledning får du prøve deg som historiker med ditt eget forskningsprosjekt.

Hva lærer du?

Gjennom arbeidet med masteroppgaven får du erfaring med å gjennomføre et historisk forskningsprosjekt under veiledning av erfarne forskere. Studiet gir innsikt i sentrale metoder og arbeidsmåter i faget og kunnskap om historiefaglig teori og forskningslitteratur.

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende der det inngår en fordypning på minst 80 studiepoeng historie, hvorav 20 studiepoeng må være på nivå 2.

Se utfyllende regler for opptak på uia.no/historie-master.

Kvalifikasjon/tittel

Master i historie

Alle utdanninger innen