Fakta

Sted:
Kristiansand
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 50
Søknadskode (SO): 201481

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

18. januar 2023.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Er du interessert i samfunnet rundt oss og hvordan det har blitt slik det har blitt? Ønsker du et bedre grunnlag for egne meninger om politikk, økonomi og sosiale forhold? På bachelorstudiet i historie utvikler du dine kunnskaper og analytiske evner.

Studiet dreier seg om hvordan komplekse samfunnsmessige sammenhenger har utviklet seg over tid. Du utvikler evner og erfaring innenfor det å innhente informasjon, analysere den og formidle kunnskap og vurderinger til andre både skriftlig og muntlig. Dette er etterspurt kompetanse i stadig større deler av arbeidslivet.

Hva lærer du?

Gjennom studiet skal du

  • tilegne deg, ordne og systematisere kunnskap for å besvare en historisk problemstilling
  • plassere historiske hendelser i de epokene de hører hjemme – og redegjøre for grensene mellom epokene
  • trekke sammenhenger mellom norsk og europeisk historie og verdenshistorie
  • gjøre rede for hva vitenskapelig kildekritikk innebærer
  • forklare hvilke trekk ved kildene som får historikerne til å vurdere noen kilder som bedre enn andre, og vise hva som skiller faghistorie fra annen historieskriving
  • uttrykke deg faghistorisk både muntlig og skriftlig
  • skrive faghistoriske arbeider av et visst omfang på egenhånd
  • samarbeide faglig med andre

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i historie

Alle utdanninger innen