Nøkkelinformasjon

Trøndelags fylkesvåpen
Trøndelags fylkesvåpen

Studiested

Christian Thams

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Organisering

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet, desentralisert, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Antall semester

4

Opptakskrav

Antall studieplasser

25

Søknadskode (SO)

1660-47

Om studiet

Landbruket møter stadig nye utfordringer og krav til endringer, og målsettinga vår er å bidra til å styrke kunnskapen og dermed grunnlaget for fortsatt god drift. Fagskole er videreutdanning etter videregående skole. Trøndelag høyere yrkesfagskole avdeling Christian Thams og Skjetlein videregående skole samarbeider om studiet. Utdanningen er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Etter gjennomført to-årig deltidsstudium skal studentene kunne: Etablere, lede og drive et landbruksforetak med hovedvekt på melkeproduksjon med storfe Kunne utarbeide, vurdere og iverksette planer og relevante styringsverktøy for utvikling av landbruksforetak ut fra bedriftsøkonomiske og agronomiske vurderinger og innenfor vedtatte samfunnsmessige målsettinger og dyrevelferd Kunne kommunisere og gi faglige råd innenfor agronomi, dyrehushold og miljøplanlegging i melkeproduksjon på bedriftsnivå Produsere trygg mat med høy kvalitet og sikre bærekraftig matproduksjon.