Bergteknikk, heltid favoritt ikon

Fagskole
Bergteknikeren vil ha allsidige kunnskaper innenfor alle bransjer av norsk bergverksdrift, både industrimineraler, byggeråstoffer, naturstein, malmer og kull. Han vil også ha solid kunnskap innenfor tunneldrift og andre tyngre anleggsprosjekter.

Varighet

2 år

Studietempo

Heltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2019

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Bergteknikeren har kompetanse til å gå inn i stilling som formann/stiger i bergverks- og anleggsbedrifter. Utdannelsen gir mulighet for generell studiekompetanse. Gjennom valgfag kan studenter som ønsker det bygge ut studiekompetansen slik at den oppfyller krav til opptak ved videre studier i geologi og bergteknikk ved NTNU.

 

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er:

  1. fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/ svennebrev
  2. minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger
  3. søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på vigo.no For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på www.fagskoleopptak.no