Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Skrivekunstakademiet i Hordaland Bergen

Nivå

Annen utdanning

Studieform

Undervisning ved lærestedet, desentralisert, samlingsbasert

Søknadsfrist

15. mai

Om studiet

Studiet er meint for den som arbeider med eit påbyrja litterært manuskript og vil fordjupe seg ytterlegare i prosjektet sitt.

Påbyggingskurset består av fire samlingar over tre dagar, ei individuell rettleiing, samt ei vekesamling på slutten av kurset. Undervisninga vil fokusere på litterære metodar og formtradisjonar. Korleis tenker ein fram eit litterært arbeid? Korleis tenker ein dramaturgisk?

I tillegg vil det bli lagt stor vekt på nærlesing, for på denne måten å ta tak i kvart manuskripts utfordringar på dess eigne premissar.

Mentorane som les og rettleiar studentane er sjølve forfattarar. Studentane les kvarandre sine arbeid, er aktive i plenumsdiskusjonar og samtalar.

 

 

Opptakskrav

Studiet er meint for den som arbeider med eit påbyrja litterært manuskript og vil fordjupe seg ytterlegare i prosjektet sitt. Det er eit krav at søkjaren har gjennomført minst eitt år kreativ skriveutdanning på universitets- eller høgskulenivå (60 studiepoeng) eller har ei eller fleire utgjevingar bak seg.

Søknad om opptak skal innehalde 10-15 sider tekst, skrive i løpet av dei to siste åra, av skjønnlitterær karakter. Teksten bør vere i tråd med den retninga studenten ønsker å arbeide i løpet av året. I tillegg til den skjønnlitterære teksten, skal ein legge ved utfylt søknadsskjema med opplysingar om: Personlege data (obligatorisk) Tidlegare utdanning (obligatorisk) Motivasjon for studiet (obligatorisk) Lese- og skriveerfaring, deltaking i lese- og skrivegrupper, redaksjonsarbeid, deltaking i antologiar eller andre publikasjonar, litteraturpedagogisk arbeid eller annan arbeidserfaring frå tidsskrift, forlag o.l. Legg gjerne ved referansar.