Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Skrivekunstakademiet i Hordaland driv undervising innan skjønnlitterær skriving.

Du får opplæring i dei ulike skjønnlitterære sjangrane. Det er i hovudsak forfattarar som underviser, for tida fire faste lærarar og fleire gjestelærarar. Undervisninga legg vekt på det praktiske skrivearbeidet, og særleg på den einskilde student sine eigne tekstar.

I tillegg til Årsstudium i skapande skriving og påbyggingskurs, tilbyr Skrivekunstakademiet kortare skrivekurs.

Akademiet er lokalisert i Kulturhuset USF (Verftet) på Nordnes i Bergen, som huser mange kulturverksemder og kunstnarar innan ulike fagområde. I tillegg finn ein kafé, filmklubb, konsertlokale, visningsrom og teatersal i bygget.

Skrivekunstakademiet er ei stifting og blei skipa i 1985. Mange av studentane ved akademiet har debutert som forfattarar.

Skrivekunstakademiet i Hordaland

Telefon: 55 23 04 50

Studiesteder:

  • Skrivekunstakademiet i Hordaland Bergen

Utdanningstilbud

Kategori

Dette lærestedet tilbyr 1 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Sorter synkende Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i skapande skriving Årsstudium Skrivekunstakademiet i Hordaland Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak